Visa allt om E. Kallonas AB
Visa allt om E. Kallonas AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 396 2 497 2 578 2 531 2 448 2 402 2 233 2 659 2 695 2 395
Övrig omsättning - - - - - - 17 20 - 1
Rörelseresultat (EBIT) 216 150 283 272 232 197 280 375 473 301
Resultat efter finansnetto 222 162 296 282 236 199 280 372 463 296
Årets resultat 198 222 230 154 129 111 151 198 333 258
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 33 33 33 32 35 36 39 43 37
Omsättningstillgångar 1 159 1 781 1 697 1 479 1 394 975 863 771 1 231 824
Tillgångar 1 192 1 814 1 729 1 511 1 426 1 010 900 810 1 273 861
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 730 1 232 1 011 781 627 498 386 363 610 360
Obeskattade reserver 180 218 347 347 276 216 166 95 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 281 363 372 383 524 296 346 353 664 501
Skulder och eget kapital 1 192 1 814 1 729 1 511 1 426 1 010 900 810 1 273 861
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 124 120 143 80 127 0 10
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 468 542 481 315 327 204 84 186 186 165
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 159 183 168 139 163 125 56 112 67 61
Utdelning till aktieägare 260 700 0 0 0 0 0 0 445 14
Omsättning 2 396 2 497 2 578 2 531 2 448 2 402 2 250 2 679 2 695 2 396
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 3 3 2 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 198 832 859 844 816 1 201 2 233 2 659 2 695 1 198
Personalkostnader per anställd (tkr) 305 204 183 164 173 234 225 427 255 119
Rörelseresultat, EBITDA 216 150 283 272 234 199 282 380 480 337
Nettoomsättningförändring -4,04% -3,14% 1,86% 3,39% 1,92% 7,57% -16,02% -1,34% 12,53% -%
Du Pont-modellen 18,62% 8,93% 17,12% 18,73% 16,62% 19,70% 31,11% 46,42% 37,16% 34,96%
Vinstmarginal 9,27% 6,49% 11,48% 11,18% 9,68% 8,28% 12,54% 14,14% 17,55% 12,57%
Bruttovinstmarginal 45,45% 42,17% 42,32% 41,05% 42,52% 40,42% 39,27% 42,95% 41,67% 39,12%
Rörelsekapital/omsättning 36,64% 56,79% 51,40% 43,30% 35,54% 28,27% 23,15% 15,72% 21,04% 13,49%
Soliditet 73,02% 77,29% 74,13% 68,61% 58,23% 65,07% 56,48% 53,26% 47,92% 41,81%
Kassalikviditet 346,98% 441,87% 410,75% 339,95% 234,73% 271,96% 204,05% 173,65% 159,94% 131,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...