Visa allt om Lagerströms Allstädservice AB
Visa allt om Lagerströms Allstädservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 375 3 345
Övrig omsättning - - 50 - - - 8 - 217 9
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 42 0 0 0 2 -16 348 344
Resultat efter finansnetto 0 0 42 0 0 0 2 -12 332 308
Årets resultat 0 0 42 0 0 0 2 -12 332 308
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 95 311
Tillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 95 529
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 721 -1 721 -1 721 -1 763 -1 763 -1 763 -1 763 -1 765 -1 753 -2 084
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 721 1 721 1 721 1 763 1 763 1 763 1 763 1 765 1 847 2 614
Skulder och eget kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 95 529
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06
2014-06
2013-06 2012-06 2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 136 1 782
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 36 605
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 50 0 0 0 8 0 592 3 354
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 478
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 289
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 42 0 0 0 2 -16 348 527
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -88,79% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 366,32% 65,03%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 92,80% 10,28%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -467,20% -68,85%
Soliditet -% -% -% -% -% -% -% -% -1 845,26% -393,95%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,14% 11,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...