Visa allt om Lagerströms Allstädservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 375 3 345 2 361
Övrig omsättning - 50 - - - 8 - 217 9 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 42 0 0 0 2 -16 348 344 -633
Resultat efter finansnetto 0 42 0 0 0 2 -12 332 308 -687
Årets resultat 0 42 0 0 0 2 -12 332 308 -687
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 218 393
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 95 311 493
Tillgångar 0 0 0 0 0 0 0 95 529 885
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 721 -1 721 -1 763 -1 763 -1 763 -1 763 -1 765 -1 753 -2 084 -2 393
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 049
Kortfristiga skulder 1 721 1 721 1 763 1 763 1 763 1 763 1 765 1 847 2 614 1 228
Skulder och eget kapital 0 0 0 0 0 0 0 95 529 885
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06 2012-06 2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 17 31
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 136 1 782 1 804
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 36 605 722
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 50 0 0 0 8 0 592 3 354 2 361
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 478 215
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 289 190
Rörelseresultat, EBITDA 0 42 0 0 0 2 -16 348 527 -452
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -88,79% 41,68% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 366,32% 65,03% -71,53%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 92,80% 10,28% -26,81%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -467,20% -68,85% -31,13%
Soliditet -% -% -% -% -% -% -% -1 845,26% -393,95% -270,40%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,14% 11,90% 40,15%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...