Visa allt om GeoMät i Karlstad AB
Visa allt om GeoMät i Karlstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 260 1 482 1 740 1 286 1 926 1 290 1 874 1 943 1 896 1 397
Övrig omsättning 88 - 2 1 70 2 - - 36 -
Rörelseresultat (EBIT) 15 178 342 17 475 -86 348 469 334 -11
Resultat efter finansnetto 51 173 348 32 471 -94 332 443 306 -20
Årets resultat 34 135 293 24 370 -94 249 315 226 -20
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 225 904 885 753 816 717 252 374 527 448
Omsättningstillgångar 924 1 270 1 115 849 703 670 1 600 1 461 907 668
Tillgångar 2 149 2 174 2 000 1 602 1 519 1 386 1 852 1 835 1 434 1 116
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 631 1 659 1 587 1 357 1 396 1 089 1 232 983 669 443
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 152 146 130 0 0 107 184 352 471 362
Kortfristiga skulder 366 369 283 246 124 191 435 500 294 312
Skulder och eget kapital 2 149 2 174 2 000 1 602 1 519 1 386 1 852 1 835 1 434 1 116
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 480 464 601 634 637 568
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 534 512 480 480 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 240 229 230 223 239 240 324 285 303 288
Utdelning till aktieägare 0 63 63 63 63 0 50 0 0 0
Omsättning 1 348 1 482 1 742 1 287 1 996 1 292 1 874 1 943 1 932 1 397
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 260 1 482 1 740 1 286 1 926 1 290 1 874 1 943 1 896 1 397
Personalkostnader per anställd (tkr) 816 768 769 731 762 747 937 936 946 858
Rörelseresultat, EBITDA 129 363 536 165 756 179 517 642 510 168
Nettoomsättningförändring -14,98% -14,83% 35,30% -33,23% 49,30% -31,16% -3,55% 2,48% 35,72% -%
Du Pont-modellen 3,30% 8,19% 17,40% 2,00% 31,27% -6,20% 18,79% 25,83% 23,50% -0,90%
Vinstmarginal 5,63% 12,01% 20,00% 2,49% 24,66% -6,67% 18,57% 24,40% 17,77% -0,72%
Bruttovinstmarginal 99,68% 99,46% 94,89% 96,89% 98,39% 97,60% 98,99% 98,97% 99,10% 97,64%
Rörelsekapital/omsättning 44,29% 60,80% 47,82% 46,89% 30,06% 37,13% 62,17% 49,46% 32,33% 25,48%
Soliditet 75,90% 76,31% 79,35% 84,71% 91,90% 78,57% 66,52% 53,57% 46,65% 39,70%
Kassalikviditet 252,46% 344,17% 393,99% 345,12% 566,94% 350,79% 367,82% 292,20% 308,50% 214,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...