Visa allt om Palhus Förvaltning & Facilities Management Aktiebolag
Visa allt om Palhus Förvaltning & Facilities Management Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 21 746 23 834 11 673 8 613 21 295 9 105 23 401 8 007 31 701 19 163
Övrig omsättning - - 53 56 514 11 - - - 17
Rörelseresultat (EBIT) 1 976 3 156 159 2 1 228 -34 -2 912 305 2 348 1 453
Resultat efter finansnetto 1 969 3 133 137 6 1 307 61 -3 011 343 2 422 1 455
Årets resultat 1 499 1 847 85 6 1 307 61 -1 747 357 1 280 773
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 000 3 936 2 781 3 073 1 425 1 457 1 496 1 516 98 73
Omsättningstillgångar 7 953 5 028 2 546 2 857 7 629 6 829 5 460 10 279 9 590 6 580
Tillgångar 9 953 8 965 5 327 5 930 9 054 8 285 6 956 11 795 9 688 6 653
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 448 3 949 2 102 2 016 2 260 954 893 3 140 2 884 1 694
Obeskattade reserver 800 800 0 0 0 0 0 1 264 1 442 822
Avsättningar (tkr) 385 236 87 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 91 282 426 670 1 115 1 559 2 003 2 658 0 0
Kortfristiga skulder 4 229 3 698 2 712 3 243 5 679 5 773 4 060 4 734 5 363 4 138
Skulder och eget kapital 9 953 8 965 5 327 5 930 9 054 8 285 6 956 11 795 9 688 6 653
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 486 521 167 1 044 583
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 854 1 834 1 574 1 411 1 372 1 064 2 009 1 017 1 504 876
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 911 631 762 672 619 674 970 569 1 262 622
Utdelning till aktieägare 2 500 1 000 0 0 250 0 0 500 100 90
Omsättning 21 746 23 834 11 726 8 669 21 809 9 116 23 401 8 007 31 701 19 180
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 6 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 437 5 959 2 918 2 153 5 324 2 276 3 900 1 601 6 340 4 791
Personalkostnader per anställd (tkr) 757 742 624 526 511 573 596 367 777 536
Rörelseresultat, EBITDA 2 116 3 296 295 16 1 259 5 -2 873 345 2 402 1 541
Nettoomsättningförändring -8,76% 104,18% 35,53% -59,55% 133,88% -61,09% 192,26% -74,74% 65,43% -%
Du Pont-modellen 19,85% 35,30% 3,77% 1,45% 15,62% 1,88% -41,86% 3,21% 25,22% 22,02%
Vinstmarginal 9,09% 13,28% 1,72% 1,00% 6,64% 1,71% -12,44% 4,73% 7,71% 7,64%
Bruttovinstmarginal 30,34% 33,46% 36,85% 37,99% 31,39% 16,57% 34,24% 35,38% 24,00% 22,94%
Rörelsekapital/omsättning 17,12% 5,58% -1,42% -4,48% 9,16% 11,60% 5,98% 69,25% 13,33% 12,74%
Soliditet 50,96% 51,01% 39,46% 34,00% 24,96% 11,51% 12,84% 34,34% 40,49% 34,36%
Kassalikviditet 188,06% 135,97% 93,88% 86,40% 134,34% 76,23% 134,48% 205,56% 178,82% 157,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...