Visa allt om Åtvidabergs Takvåningar AB
Visa allt om Åtvidabergs Takvåningar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 34 439 29 516 28 368 28 123 29 319 37 375 23 423 22 380 24 132 20 827
Övrig omsättning 550 203 583 341 112 238 23 399 209 151
Rörelseresultat (EBIT) 614 -469 675 117 791 2 852 906 1 642 608 773
Resultat efter finansnetto 562 -578 562 18 698 2 746 827 1 257 222 678
Årets resultat 723 37 379 102 611 1 504 525 584 25 384
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 363 3 532 3 553 3 026 3 028 3 055 3 170 3 251 3 783 4 247
Omsättningstillgångar 8 712 7 062 5 949 7 488 6 989 7 834 6 762 6 047 6 716 5 018
Tillgångar 12 075 10 594 9 501 10 514 10 017 10 888 9 932 9 298 10 499 9 265
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 877 3 154 3 117 2 738 2 637 2 026 3 172 2 647 2 243 2 218
Obeskattade reserver 1 071 1 442 2 079 2 012 2 148 2 294 1 640 1 524 1 233 1 194
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 775 875 975 1 075 1 175 1 275 350 650 950 1 250
Kortfristiga skulder 6 352 5 123 3 330 4 688 4 057 5 293 4 770 4 477 6 074 4 603
Skulder och eget kapital 12 075 10 594 9 501 10 514 10 017 10 888 9 932 9 298 10 499 9 265
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 72 67 67 33 260 921 806 802 755 681
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 608 5 984 5 498 5 488 4 685 5 478 3 501 2 940 3 462 2 617
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 563 2 327 2 275 2 089 1 962 2 395 1 657 1 590 1 630 1 393
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 150 0 180 0
Omsättning 34 989 29 719 28 951 28 464 29 431 37 613 23 446 22 779 24 341 20 978
Nyckeltal
Antal anställda 20 20 18 18 16 18 14 12 14 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 722 1 476 1 576 1 562 1 832 2 076 1 673 1 865 1 724 1 893
Personalkostnader per anställd (tkr) 473 440 441 430 443 502 451 459 432 451
Rörelseresultat, EBITDA 824 -237 916 357 1 022 3 158 1 157 1 892 889 1 093
Nettoomsättningförändring 16,68% 4,05% 0,87% -4,08% -21,55% 59,57% 4,66% -7,26% 15,87% -%
Du Pont-modellen 5,10% -4,40% 7,17% 1,18% 8,01% 26,27% 8,86% 14,54% 3,21% 8,43%
Vinstmarginal 1,79% -1,58% 2,40% 0,44% 2,74% 7,65% 3,76% 6,04% 1,40% 3,75%
Bruttovinstmarginal 48,52% 48,58% 52,00% 51,41% 49,88% 51,80% 50,07% 47,83% 49,57% 48,76%
Rörelsekapital/omsättning 6,85% 6,57% 9,23% 9,96% 10,00% 6,80% 8,50% 7,02% 2,66% 1,99%
Soliditet 39,03% 40,39% 49,87% 40,14% 42,13% 34,14% 44,11% 40,27% 29,82% 33,22%
Kassalikviditet 115,16% 113,29% 131,89% 116,74% 119,72% 122,97% 123,14% 116,17% 96,20% 89,03%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...