Visa allt om Åtvidabergs Takvåningar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 29 516 28 368 28 123 29 319 37 375 23 423 22 380 24 132 20 827 24 194
Övrig omsättning 203 583 341 112 238 23 399 209 151 294
Rörelseresultat (EBIT) -469 675 117 791 2 852 906 1 642 608 773 1 810
Resultat efter finansnetto -578 562 18 698 2 746 827 1 257 222 678 1 646
Årets resultat 37 379 102 611 1 504 525 584 25 384 911
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 532 3 553 3 026 3 028 3 055 3 170 3 251 3 783 4 247 4 411
Omsättningstillgångar 7 062 5 949 7 488 6 989 7 834 6 762 6 047 6 716 5 018 4 815
Tillgångar 10 594 9 501 10 514 10 017 10 888 9 932 9 298 10 499 9 265 9 226
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 154 3 117 2 738 2 637 2 026 3 172 2 647 2 243 2 218 1 834
Obeskattade reserver 1 442 2 079 2 012 2 148 2 294 1 640 1 524 1 233 1 194 1 067
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 875 975 1 075 1 175 1 275 350 650 950 1 250 1 550
Kortfristiga skulder 5 123 3 330 4 688 4 057 5 293 4 770 4 477 6 074 4 603 4 775
Skulder och eget kapital 10 594 9 501 10 514 10 017 10 888 9 932 9 298 10 499 9 265 9 226
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 67 67 33 260 921 806 802 755 681 340
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 984 5 498 5 488 4 685 5 478 3 501 2 940 3 462 2 617 3 922
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 327 2 275 2 089 1 962 2 395 1 657 1 590 1 630 1 393 1 585
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 150 0 180 0 0
Omsättning 29 719 28 951 28 464 29 431 37 613 23 446 22 779 24 341 20 978 24 488
Nyckeltal
Antal anställda 20 18 18 16 18 14 12 14 11 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 476 1 576 1 562 1 832 2 076 1 673 1 865 1 724 1 893 1 613
Personalkostnader per anställd (tkr) 440 441 430 443 502 451 459 432 451 382
Rörelseresultat, EBITDA -237 916 357 1 022 3 158 1 157 1 892 889 1 093 2 080
Nettoomsättningförändring 4,05% 0,87% -4,08% -21,55% 59,57% 4,66% -7,26% 15,87% -13,92% -%
Du Pont-modellen -4,40% 7,17% 1,18% 8,01% 26,27% 8,86% 14,54% 3,21% 8,43% 19,63%
Vinstmarginal -1,58% 2,40% 0,44% 2,74% 7,65% 3,76% 6,04% 1,40% 3,75% 7,49%
Bruttovinstmarginal 48,58% 52,00% 51,41% 49,88% 51,80% 50,07% 47,83% 49,57% 48,76% 40,51%
Rörelsekapital/omsättning 6,57% 9,23% 9,96% 10,00% 6,80% 8,50% 7,02% 2,66% 1,99% 0,17%
Soliditet 40,39% 49,87% 40,14% 42,13% 34,14% 44,11% 40,27% 29,82% 33,22% 28,21%
Kassalikviditet 113,29% 131,89% 116,74% 119,72% 122,97% 123,14% 116,17% 96,20% 89,03% 85,47%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...