Visa allt om Bosphorus Aktiebolag
Visa allt om Bosphorus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 50 974 39 776 40 139 52 328 49 661 41 466 35 910 35 824 36 036 20 516
Övrig omsättning 372 124 329 242 42 254 131 519 623 235
Rörelseresultat (EBIT) 2 967 2 114 -2 855 738 1 165 1 041 1 729 -2 551 213 -382
Resultat efter finansnetto 2 889 1 898 -3 136 515 923 849 1 494 -2 848 73 -434
Årets resultat 1 936 1 898 -2 292 195 309 849 1 494 -2 847 65 -113
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 282 2 501 3 238 4 180 3 331 3 710 4 072 4 109 4 673 3 420
Omsättningstillgångar 9 165 6 348 7 766 8 913 8 528 7 742 7 139 5 073 5 671 3 086
Tillgångar 11 447 8 849 11 005 13 093 11 859 11 452 11 211 9 182 10 344 6 506
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 828 915 -1 059 1 233 1 468 1 158 309 -1 614 718 654
Obeskattade reserver 400 0 0 844 614 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 34 1 065 268 642 258 231 1 161 617 1 084 844
Kortfristiga skulder 8 185 6 870 11 796 10 374 9 519 10 063 9 741 10 180 8 542 5 008
Skulder och eget kapital 11 447 8 849 11 005 13 093 11 859 11 452 11 211 9 182 10 344 6 506
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 967 750 429 684 621
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 10 670 8 398 9 995 11 795 10 798 8 408 7 928 9 454 9 433 4 854
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader 3 857 2 991 3 294 3 820 3 604 2 877 2 352 2 877 3 507 2 017
Utdelning till aktieägare 1 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 51 346 39 900 40 468 52 570 49 703 41 720 36 041 36 343 36 659 20 751
Nyckeltal
Antal anställda 32 28 40 43 40 36 39 50 47 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 593 1 421 1 003 1 217 1 242 1 152 921 716 767 933
Personalkostnader per anställd (tkr) 456 408 340 369 365 347 299 271 294 370
Rörelseresultat, EBITDA 3 681 2 956 -1 941 1 715 1 994 1 930 2 568 -1 717 967 -31
Nettoomsättningförändring 28,15% -0,90% -23,29% 5,37% 19,76% 15,47% 0,24% -0,59% 75,65% -%
Du Pont-modellen 25,96% 23,91% -25,92% 5,66% 9,97% 9,09% 15,50% -27,63% 2,10% -5,78%
Vinstmarginal 5,83% 5,32% -7,11% 1,42% 2,38% 2,51% 4,84% -7,08% 0,60% -1,83%
Bruttovinstmarginal 100,00% 54,48% 50,35% 100,00% 49,40% 52,52% 58,49% 51,34% 57,07% 57,20%
Rörelsekapital/omsättning 1,92% -1,31% -10,04% -2,79% -2,00% -5,60% -7,25% -14,26% -7,97% -9,37%
Soliditet 27,43% 10,34% -9,62% 14,17% 16,19% 10,11% 2,76% -17,58% 6,94% 10,05%
Kassalikviditet 99,98% 74,50% 55,19% 70,57% 72,30% 65,64% 63,01% 39,28% 52,94% 49,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...