Visa allt om Marie Invest AB
Visa allt om Marie Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 951 2 573 2 427 2 289 2 483 2 562 2 558 2 609 2 377 2 670
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 451 135 49 37 119 128 -32 145 -88 177
Resultat efter finansnetto 470 127 53 43 115 113 -32 145 -88 177
Årets resultat 273 72 29 23 80 92 44 105 -15 61
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 5 10 41 92 119 165 211
Omsättningstillgångar 1 769 1 431 1 279 1 168 1 175 1 070 867 802 745 821
Tillgångar 1 769 1 431 1 279 1 173 1 185 1 110 960 921 910 1 032
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 896 623 551 523 499 420 327 283 178 243
Obeskattade reserver 248 130 97 83 72 65 75 164 165 238
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 193 193 186 167 181 151 135 135 135 103
Kortfristiga skulder 432 485 445 401 433 474 422 339 432 448
Skulder och eget kapital 1 769 1 431 1 279 1 173 1 185 1 110 960 921 910 1 032
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 270 243 240 198 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 573 613 565 503 530 311 249 271 369 334
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 284 288 278 256 265 273 251 195 208 190
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Omsättning 2 951 2 573 2 427 2 289 2 483 2 562 2 558 2 609 2 377 2 670
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 476 1 287 1 214 1 145 1 242 1 281 1 279 870 792 890
Personalkostnader per anställd (tkr) 435 458 429 380 406 435 380 239 264 249
Rörelseresultat, EBITDA 451 135 54 42 150 180 20 191 -42 240
Nettoomsättningförändring 14,69% 6,02% 6,03% -7,81% -3,08% 0,16% -1,95% 9,76% -10,97% -%
Du Pont-modellen 26,57% 9,43% 4,22% 3,75% 10,30% 11,71% -3,33% 15,74% -9,67% 17,15%
Vinstmarginal 15,93% 5,25% 2,22% 1,92% 4,91% 5,07% -1,25% 5,56% -3,70% 6,63%
Bruttovinstmarginal 59,13% 56,08% 53,48% 51,73% 55,46% 56,40% 46,99% 50,10% 50,27% 50,37%
Rörelsekapital/omsättning 45,31% 36,77% 34,36% 33,51% 29,88% 23,26% 17,40% 17,75% 13,17% 13,97%
Soliditet 61,59% 50,62% 49,00% 49,80% 46,59% 42,15% 39,82% 43,55% 32,62% 40,15%
Kassalikviditet 291,90% 194,64% 191,46% 183,04% 144,34% 123,63% 93,84% 66,96% 30,79% 53,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...