Visa allt om Marie Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 573 2 427 2 289 2 483 2 562 2 558 2 609 2 377 2 670 2 910
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 135 49 37 119 128 -32 145 -88 177 243
Resultat efter finansnetto 127 53 43 115 113 -32 145 -88 177 240
Årets resultat 72 29 23 80 92 44 105 -15 61 93
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 5 10 41 92 119 165 211 274
Omsättningstillgångar 1 431 1 279 1 168 1 175 1 070 867 802 745 821 683
Tillgångar 1 431 1 279 1 173 1 185 1 110 960 921 910 1 032 957
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 623 551 523 499 420 327 283 178 243 233
Obeskattade reserver 130 97 83 72 65 75 164 165 238 146
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 193 186 167 181 151 135 135 135 103 0
Kortfristiga skulder 485 445 401 433 474 422 339 432 448 580
Skulder och eget kapital 1 431 1 279 1 173 1 185 1 110 960 921 910 1 032 957
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 270 243 240 198 216 271
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 613 565 503 530 311 249 271 369 334 307
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 288 278 256 265 273 251 195 208 190 177
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
Omsättning 2 573 2 427 2 289 2 483 2 562 2 558 2 609 2 377 2 670 2 910
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 287 1 214 1 145 1 242 1 281 1 279 870 792 890 970
Personalkostnader per anställd (tkr) 458 429 380 406 435 380 239 264 249 256
Rörelseresultat, EBITDA 135 54 42 150 180 20 191 -42 240 306
Nettoomsättningförändring 6,02% 6,03% -7,81% -3,08% 0,16% -1,95% 9,76% -10,97% -8,25% -%
Du Pont-modellen 9,43% 4,22% 3,75% 10,30% 11,71% -3,33% 15,74% -9,67% 17,15% 25,39%
Vinstmarginal 5,25% 2,22% 1,92% 4,91% 5,07% -1,25% 5,56% -3,70% 6,63% 8,35%
Bruttovinstmarginal 56,08% 53,48% 51,73% 55,46% 56,40% 46,99% 50,10% 50,27% 50,37% 48,14%
Rörelsekapital/omsättning 36,77% 34,36% 33,51% 29,88% 23,26% 17,40% 17,75% 13,17% 13,97% 3,54%
Soliditet 50,62% 49,00% 49,80% 46,59% 42,15% 39,82% 43,55% 32,62% 40,15% 35,33%
Kassalikviditet 194,64% 191,46% 183,04% 144,34% 123,63% 93,84% 66,96% 30,79% 53,12% 35,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...