Visa allt om AngleFix AB
Visa allt om AngleFix AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 799 958 508 607 724 847 399 494 682 625
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 170 196 -105 -14 29 69 3 4 -27 -78
Resultat efter finansnetto 173 195 -111 -15 32 69 17 8 -33 -70
Årets resultat 95 154 -111 -15 32 69 17 8 -33 -70
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 69 80 0 0 0 0 1 2 5 17
Omsättningstillgångar 471 294 191 281 308 353 220 226 210 247
Tillgångar 540 374 191 281 308 353 221 228 215 264
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 385 291 137 248 263 231 175 159 151 183
Obeskattade reserver 81 33 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Kortfristiga skulder 73 51 54 32 44 122 46 69 65 77
Skulder och eget kapital 540 374 191 281 308 353 221 228 215 264
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 273 300 0 337 120 180 254 280
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 287 300 0 0 302 18 17 8 16 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 90 94 86 94 95 109 41 61 81 76
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 14 0 0 0
Omsättning 799 958 508 607 724 847 399 494 682 625
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 799 958 508 607 724 424 399 494 682 625
Personalkostnader per anställd (tkr) 417 422 362 397 400 232 179 248 351 360
Rörelseresultat, EBITDA 181 200 -105 -14 29 70 4 7 -15 -49
Nettoomsättningförändring -16,60% 88,58% -16,31% -16,16% -14,52% 112,28% -19,23% -27,57% 9,12% -%
Du Pont-modellen 32,22% 52,67% -54,45% -3,56% 11,04% 19,83% 8,14% 3,51% -12,56% -26,14%
Vinstmarginal 21,78% 20,56% -20,47% -1,65% 4,70% 8,26% 4,51% 1,62% -3,96% -11,04%
Bruttovinstmarginal 93,87% 85,28% 89,17% 88,63% 81,08% 86,42% 77,69% 77,33% 74,19% 80,80%
Rörelsekapital/omsättning 49,81% 25,37% 26,97% 41,02% 36,46% 27,27% 43,61% 31,78% 21,26% 27,20%
Soliditet 83,00% 84,69% 71,73% 88,26% 85,39% 65,44% 79,19% 69,74% 70,23% 69,32%
Kassalikviditet 586,30% 503,92% 277,78% 737,50% 577,27% 252,46% 373,91% 275,36% 252,31% 254,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...