Visa allt om MTB Byggservice Aktiebolag
Visa allt om MTB Byggservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 304 11 700 10 554 11 993 11 208 12 514 10 152 10 162 9 152 7 110
Övrig omsättning - 46 33 17 38 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 064 746 53 88 143 352 144 231 170 14
Resultat efter finansnetto 1 041 718 17 49 93 342 139 231 165 11
Årets resultat 590 388 0 -35 24 141 75 124 118 11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 584 1 620 1 637 1 652 1 676 20 20 20 0 0
Omsättningstillgångar 3 484 2 967 3 081 2 913 2 434 2 262 2 330 1 896 1 736 1 343
Tillgångar 5 067 4 587 4 717 4 565 4 110 2 282 2 350 1 916 1 736 1 343
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 524 934 545 546 581 556 415 340 216 99
Obeskattade reserver 720 463 287 287 243 205 93 57 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 137 514 566 835 323 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 686 2 676 3 319 2 898 2 962 1 520 1 842 1 519 1 520 1 245
Skulder och eget kapital 5 067 4 587 4 717 4 565 4 110 2 282 2 350 1 916 1 736 1 343
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 346 334 334 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 525 3 327 3 195 3 539 2 662 2 464 1 993 1 951 1 751 1 665
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 268 1 139 1 140 1 083 763 852 792 762 768 584
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 304 11 746 10 587 12 010 11 246 12 514 10 152 10 162 9 152 7 110
Nyckeltal
Antal anställda 8 9 9 11 8 8 5 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 538 1 300 1 173 1 090 1 401 1 564 2 030 1 694 1 525 1 185
Personalkostnader per anställd (tkr) 613 503 485 432 446 462 629 518 480 376
Rörelseresultat, EBITDA 1 067 746 60 99 143 352 144 231 170 14
Nettoomsättningförändring 5,16% 10,86% -12,00% 7,00% -10,44% 23,27% -0,10% 11,04% 28,72% -%
Du Pont-modellen 21,00% 16,26% 1,21% 1,93% 3,50% 15,43% 6,21% 12,63% 9,97% 1,04%
Vinstmarginal 8,65% 6,38% 0,54% 0,73% 1,28% 2,81% 1,44% 2,38% 1,89% 0,20%
Bruttovinstmarginal 57,06% 58,80% 54,64% 57,04% 48,25% 49,36% 60,00% 62,17% 58,32% 57,78%
Rörelsekapital/omsättning 6,49% 2,49% -2,26% 0,13% -4,71% 5,93% 4,81% 3,71% 2,36% 1,38%
Soliditet 41,16% 28,24% 16,30% 16,59% 18,49% 30,99% 20,58% 19,89% 12,44% 7,37%
Kassalikviditet 129,71% 110,87% 92,83% 100,52% 82,17% 148,82% 126,49% 124,82% 114,21% 107,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...