Visa allt om DFM Partner AB
Visa allt om DFM Partner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 742 1 319 617 667 659 622 1 471 5 669 5 685 3 258
Övrig omsättning - 20 - 38 80 18 3 368 297 27 30
Rörelseresultat (EBIT) -50 145 68 -17 -63 -225 1 701 -104 149 -415
Resultat efter finansnetto -50 144 68 -17 -54 -224 1 705 -143 96 -449
Årets resultat -1 45 40 0 1 1 1 138 -143 96 -449
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 133 168 46 78 27 124 195 380 641 763
Omsättningstillgångar 226 464 264 112 220 417 1 321 562 339 196
Tillgångar 359 632 310 190 247 540 1 516 943 980 959
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 199 199 155 115 114 114 742 -395 -252 -348
Obeskattade reserver 53 110 35 18 38 97 327 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 246 405
Kortfristiga skulder 108 322 120 57 95 330 448 1 339 987 901
Skulder och eget kapital 359 632 310 190 247 540 1 516 943 980 959
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 210 393 410 303 195
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 127 264 106 206 221 67 650 2 038 1 858 1 065
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 77 141 23 57 97 116 448 907 729 374
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 514 0 0 0
Omsättning 742 1 339 617 705 739 640 4 839 5 966 5 712 3 288
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 5 9 6 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 742 1 319 617 334 330 311 294 630 948 407
Personalkostnader per anställd (tkr) 224 437 130 134 166 196 327 392 485 214
Rörelseresultat, EBITDA -15 151 88 9 -50 -183 1 859 129 383 -205
Nettoomsättningförändring -43,75% 113,78% -7,50% 1,21% 5,95% -57,72% -74,05% -0,28% 74,49% -%
Du Pont-modellen -13,93% 22,94% 21,94% -8,95% -21,86% -41,48% 112,66% -10,60% 15,61% -43,27%
Vinstmarginal -6,74% 10,99% 11,02% -2,55% -8,19% -36,01% 116,11% -1,76% 2,69% -12,74%
Bruttovinstmarginal 99,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,66% 99,68% 99,05%
Rörelsekapital/omsättning 15,90% 10,77% 23,34% 8,25% 18,97% 13,99% 59,35% -13,71% -11,40% -21,64%
Soliditet 66,95% 45,06% 58,81% 67,51% 57,49% 34,35% 64,84% -41,89% -25,71% -36,29%
Kassalikviditet 209,26% 144,10% 220,00% 196,49% 231,58% 126,36% 294,87% 41,97% 34,35% 21,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...