Visa allt om Gunnar & Gunnar Bygg AB
Visa allt om Gunnar & Gunnar Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 12 182 7 873 6 038 9 427 13 734 4 275 10 138 5 548 3 327 1 470
Övrig omsättning 18 3 18 - - 3 12 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 805 470 -348 605 1 722 -174 2 091 331 39 72
Resultat efter finansnetto 1 809 478 -335 615 1 720 -174 2 095 335 40 73
Årets resultat 1 051 368 44 337 1 281 13 1 100 174 25 63
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 459 55 75 152 243 272 292 119 103 62
Omsättningstillgångar 5 558 3 933 3 497 4 504 3 970 2 764 2 806 1 363 1 379 368
Tillgångar 6 017 3 987 3 572 4 656 4 213 3 035 3 098 1 482 1 483 430
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 452 2 702 2 533 2 789 2 552 1 271 1 259 359 185 160
Obeskattade reserver 600 150 150 550 409 437 644 87 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 964 1 136 888 1 317 1 253 1 327 1 196 1 037 1 298 270
Skulder och eget kapital 6 017 3 987 3 572 4 656 4 213 3 035 3 098 1 482 1 483 430
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 420 510 664 846 564
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 360 2 407 2 200 2 460 3 036 1 585 1 383 672 301 10
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 235 869 782 815 1 102 1 011 1 242 995 794 380
Utdelning till aktieägare 1 500 300 200 300 100 0 0 200 0 0
Omsättning 12 200 7 876 6 056 9 427 13 734 4 278 10 150 5 548 3 327 1 470
Nyckeltal
Antal anställda 10 7 7 8 10 7 6 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 218 1 125 863 1 178 1 373 611 1 690 1 849 1 109 735
Personalkostnader per anställd (tkr) 467 473 430 415 421 445 526 699 586 429
Rörelseresultat, EBITDA 1 883 520 -271 722 1 850 -57 2 237 385 86 104
Nettoomsättningförändring 54,73% 30,39% -35,95% -31,36% 221,26% -57,83% 82,73% 66,76% 126,33% -%
Du Pont-modellen 30,08% 12,01% -9,38% 13,21% 40,87% -5,73% 67,62% 22,67% 2,70% 16,74%
Vinstmarginal 14,86% 6,08% -5,55% 6,52% 12,54% -4,07% 20,66% 6,06% 1,20% 4,90%
Bruttovinstmarginal 64,12% 61,78% 56,49% 52,94% 67,10% 33,26% 60,29% 62,65% 49,71% 54,56%
Rörelsekapital/omsättning 29,50% 35,53% 43,21% 33,81% 19,78% 33,61% 15,88% 5,88% 2,43% 6,67%
Soliditet 65,15% 70,70% 74,19% 68,61% 67,73% 52,49% 55,61% 28,45% 12,47% 37,21%
Kassalikviditet 282,99% 346,21% 393,81% 341,99% 316,84% 208,29% 234,62% 131,44% 106,24% 115,93%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...