Visa allt om Kilda Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 608 4 867 4 270 4 533 4 719 4 048 3 495 3 306 3 775 2 987
Övrig omsättning - - - 64 - - - 105 - -
Rörelseresultat (EBIT) -367 352 50 131 426 273 153 -73 719 383
Resultat efter finansnetto -368 350 47 128 413 281 152 -77 691 379
Årets resultat -216 204 10 52 238 176 94 -77 483 282
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 772 628 448 461 377 322 394 404 571 155
Omsättningstillgångar 1 049 1 317 1 092 1 070 1 079 1 037 828 980 981 824
Tillgångar 1 821 1 945 1 540 1 531 1 456 1 359 1 222 1 384 1 552 978
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 203 419 215 444 592 554 578 484 761 428
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 252 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 927 726 449 387 0 143 68 0 89 24
Kortfristiga skulder 691 801 876 699 612 662 576 901 702 526
Skulder och eget kapital 1 821 1 945 1 540 1 531 1 456 1 359 1 222 1 384 1 552 978
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 374 390 346 299 224
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 983 1 664 1 575 1 828 1 680 948 880 1 043 807 629
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 812 685 502 587 505 400 360 409 387 261
Utdelning till aktieägare 0 0 0 240 200 200 200 0 200 150
Omsättning 4 608 4 867 4 270 4 597 4 719 4 048 3 495 3 411 3 775 2 987
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 658 695 610 648 674 578 499 472 629 498
Personalkostnader per anställd (tkr) 389 351 289 304 251 231 215 238 209 170
Rörelseresultat, EBITDA -324 394 87 212 507 325 218 -3 806 451
Nettoomsättningförändring -5,32% 13,98% -5,80% -3,94% 16,58% 15,82% 5,72% -12,42% 26,38% -%
Du Pont-modellen -20,15% 18,10% 3,25% 8,56% 29,26% 20,97% 12,52% -4,91% 46,52% 39,16%
Vinstmarginal -7,96% 7,23% 1,17% 2,89% 9,03% 7,04% 4,38% -2,06% 19,13% 12,82%
Bruttovinstmarginal 79,38% 83,36% 80,89% 78,84% 78,77% 75,57% 77,34% 80,07% 81,67% 79,31%
Rörelsekapital/omsättning 7,77% 10,60% 5,06% 8,18% 9,90% 9,26% 7,21% 2,39% 7,39% 9,98%
Soliditet 11,15% 21,54% 13,96% 29,00% 40,66% 40,77% 47,30% 34,97% 49,03% 43,76%
Kassalikviditet 151,81% 164,42% 124,66% 153,08% 176,31% 156,65% 143,75% 108,77% 139,74% 156,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...