Visa allt om Mabri Butik o Bensin AB
Visa allt om Mabri Butik o Bensin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 4 305 5 805 5 794 5 692 4 832 10 810 31 589 42 879 30 560 21 577
Övrig omsättning 316 491 519 440 500 1 692 817 817 855 579
Rörelseresultat (EBIT) 3 181 409 -478 -250 94 -266 186 -16 72
Resultat efter finansnetto -90 79 296 -601 -364 66 -277 173 -24 62
Årets resultat -90 79 296 -601 -364 66 -117 81 -8 39
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 974 1 064 1 202 1 340 1 484 1 630 59 140 195 85
Omsättningstillgångar 451 577 636 634 694 802 1 101 1 776 1 875 1 204
Tillgångar 1 425 1 641 1 838 1 974 2 178 2 432 1 161 1 915 2 071 1 289
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -214 -124 -203 -499 102 311 245 362 281 289
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 160 103 119
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0
Långfristiga skulder 529 675 685 823 1 061 975 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 111 1 090 1 355 1 650 1 014 1 146 890 1 393 1 687 881
Skulder och eget kapital 1 425 1 641 1 838 1 974 2 178 2 432 1 161 1 915 2 071 1 289
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 134 - - - 144 456 550 585 582 601
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 546 799 634 971 739 1 223 1 427 2 001 1 338 826
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 214 292 185 334 331 552 690 944 741 529
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 621 6 296 6 313 6 132 5 332 12 502 32 406 43 696 31 415 22 156
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 3 5 5 7 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 153 2 903 2 897 1 897 1 611 2 162 6 318 6 126 4 366 4 315
Personalkostnader per anställd (tkr) 411 506 428 437 405 449 538 513 381 392
Rörelseresultat, EBITDA 93 319 547 -334 -103 194 -239 232 39 123
Nettoomsättningförändring -25,84% 0,19% 1,79% 17,80% -55,30% -65,78% -26,33% 40,31% 41,63% -%
Du Pont-modellen 0,21% 11,03% 22,25% -24,11% -11,43% 5,96% -22,65% 9,82% -0,77% 5,59%
Vinstmarginal 0,07% 3,12% 7,06% -8,36% -5,15% 1,34% -0,83% 0,44% -0,05% 0,33%
Bruttovinstmarginal 38,61% 36,31% 35,80% 34,77% 33,59% 16,62% 10,77% 12,97% 12,57% 11,93%
Rörelsekapital/omsättning -15,33% -8,84% -12,41% -17,85% -6,62% -3,18% 0,67% 0,89% 0,62% 1,50%
Soliditet -15,02% -7,56% -11,04% -25,28% 4,68% 12,79% 21,10% 24,92% 17,15% 29,07%
Kassalikviditet 20,88% 29,08% 23,69% 20,00% 42,11% 39,97% 15,51% 45,15% 52,64% 54,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...