Visa allt om GAEU Consulting AB
Visa allt om GAEU Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 18 126 11 716 8 084 8 014 9 000 8 606 7 406 11 151 6 268 5 479
Övrig omsättning 1 1 - - - 95 5 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 383 609 964 779 93 1 257 722 1 007 886 629
Resultat efter finansnetto 1 586 747 1 105 818 102 1 564 1 541 381 1 126 970
Årets resultat 1 405 389 327 558 58 88 1 173 775 589 510
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 72 15 20 34 58 82 112 131 128
Omsättningstillgångar 7 515 6 604 5 618 4 665 5 282 4 018 6 678 7 517 5 188 5 044
Tillgångar 7 573 6 676 5 633 4 685 5 317 4 076 6 760 7 629 5 319 5 172
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 944 1 539 1 150 824 266 208 2 673 1 499 1 225 1 104
Obeskattade reserver 731 986 1 560 1 690 1 656 1 656 1 757 1 590 826 536
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 897 4 150 2 923 2 172 3 395 2 212 2 331 4 540 3 269 3 532
Skulder och eget kapital 7 573 6 676 5 633 4 685 5 317 4 076 6 760 7 629 5 319 5 172
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 787 683 578 494 452 481
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 4 289 3 164 2 219 2 831 3 263 2 692 2 409 2 545 1 926 866
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 2 114 1 282 797 922 1 193 1 063 926 1 038 824 409
Utdelning till aktieägare 1 914 0 0 0 0 0 2 552 0 500 469
Omsättning 18 127 11 717 8 084 8 014 9 000 8 701 7 411 11 151 6 268 5 479
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 5 8 11 9 8 8 7 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 589 1 674 1 617 1 002 818 956 926 1 394 895 1 370
Personalkostnader per anställd (tkr) 936 668 632 494 535 514 522 525 466 458
Rörelseresultat, EBITDA 1 397 623 969 793 116 1 281 763 1 047 930 660
Nettoomsättningförändring 54,71% 44,93% 0,87% -10,96% 4,58% 16,20% -33,58% 77,90% 14,40% -%
Du Pont-modellen 22,04% 11,20% 19,69% 17,48% 1,92% 38,64% 22,86% 15,10% 21,23% 19,04%
Vinstmarginal 9,21% 6,38% 13,72% 10,22% 1,13% 18,30% 20,86% 10,33% 18,01% 17,98%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,81% 94,07% 78,21%
Rörelsekapital/omsättning 19,96% 20,95% 33,34% 31,11% 20,97% 20,99% 58,70% 26,70% 30,62% 27,60%
Soliditet 46,40% 34,57% 42,02% 44,17% 27,96% 35,05% 58,70% 34,65% 34,21% 28,81%
Kassalikviditet 192,84% 159,13% 192,20% 214,78% 155,58% 181,65% 286,49% 165,57% 158,70% 142,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...