Visa allt om Regnbågen Sverige AB
Visa allt om Regnbågen Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 884 4 857 6 875 12 111 9 980 9 758 4 036 9 394 9 164 9 679
Övrig omsättning 142 148 81 153 92 136 5 29 12 78
Rörelseresultat (EBIT) 1 116 171 412 2 112 1 062 951 92 1 132 1 160 1 031
Resultat efter finansnetto 1 534 266 480 2 155 1 156 1 104 232 1 149 1 267 1 011
Årets resultat 1 071 475 337 1 193 767 813 304 733 889 728
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 794 5 955 3 931 3 505 4 106 3 334 2 758 2 559 2 668 2 654
Omsättningstillgångar 2 651 2 885 4 788 5 667 3 194 2 992 3 218 3 462 2 803 3 739
Tillgångar 9 444 8 840 8 719 9 172 7 300 6 325 5 976 6 021 5 472 6 393
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 170 6 399 6 224 6 187 5 264 4 766 4 353 4 549 4 215 3 427
Obeskattade reserver 820 811 1 177 1 135 623 535 562 718 646 624
Avsättningar (tkr) 410 350 290 230 170 110 50 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 789
Kortfristiga skulder 1 044 1 279 1 027 1 620 1 243 914 1 011 754 610 1 554
Skulder och eget kapital 9 444 8 840 8 719 9 172 7 300 6 325 5 976 6 021 5 472 6 393
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 475 380 430 660 640 461
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 652 766 1 000 1 287 644 541 487 674 683 853
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 338 350 446 510 440 370 374 538 504 482
Utdelning till aktieägare 400 300 300 300 270 270 400 500 400 100
Omsättning 6 026 5 005 6 956 12 264 10 072 9 894 4 041 9 423 9 176 9 757
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 942 1 619 2 292 4 037 3 327 3 253 1 345 3 131 3 055 3 226
Personalkostnader per anställd (tkr) 563 381 503 684 609 502 488 689 672 710
Rörelseresultat, EBITDA 1 271 322 616 2 445 1 344 1 278 392 1 397 1 409 1 297
Nettoomsättningförändring 21,14% -29,35% -43,23% 21,35% 2,28% 141,77% -57,04% 2,51% -5,32% -%
Du Pont-modellen 21,18% 3,02% 5,68% 23,78% 16,04% 17,72% 4,12% 21,66% 23,70% 16,49%
Vinstmarginal 33,99% 5,50% 7,20% 18,01% 11,73% 11,49% 6,10% 13,88% 14,15% 10,89%
Bruttovinstmarginal 54,72% 46,43% 49,18% 49,22% 50,12% 44,63% 65,88% 49,35% 51,65% 47,53%
Rörelsekapital/omsättning 27,31% 33,07% 54,71% 33,42% 19,55% 21,30% 54,68% 28,83% 23,93% 22,57%
Soliditet 82,69% 79,54% 81,91% 76,58% 78,40% 81,59% 79,77% 84,14% 85,53% 60,63%
Kassalikviditet 253,93% 225,57% 455,11% 342,04% 239,82% 303,50% 281,11% 459,15% 457,54% 239,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...