Visa allt om Maskin Entreprenad Bert Andersson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 515 3 211 3 075 2 720 4 233 3 776 2 897 2 772 2 837 2 137
Övrig omsättning 38 338 - 236 117 300 - - 2 373
Rörelseresultat (EBIT) 514 390 73 -322 723 898 137 130 118 470
Resultat efter finansnetto 465 312 -11 -445 642 862 93 52 42 371
Årets resultat 195 125 107 -10 110 42 64 97 297 47
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 104 4 619 3 793 4 270 4 415 3 441 1 673 1 749 1 747 2 261
Omsättningstillgångar 683 493 761 1 094 1 853 1 666 985 975 843 912
Tillgångar 4 788 5 112 4 554 5 365 6 269 5 107 2 659 2 724 2 591 3 173
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 352 1 158 1 033 926 936 826 798 735 637 340
Obeskattade reserver 1 266 1 055 905 1 055 1 490 1 000 198 194 279 656
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 919 1 310 1 227 1 483 1 948 1 343 306 551 557 917
Kortfristiga skulder 1 250 1 589 1 390 1 901 1 895 1 937 1 357 1 245 1 117 1 259
Skulder och eget kapital 4 788 5 112 4 554 5 365 6 269 5 107 2 659 2 724 2 591 3 173
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 385 300 300 333 255
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 793 770 761 778 852 410 485 441 373 285
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 342 318 332 336 381 379 378 363 329 215
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
Omsättning 3 553 3 549 3 075 2 956 4 350 4 076 2 897 2 772 2 839 2 510
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 758 1 606 1 538 907 1 411 1 259 966 924 946 712
Personalkostnader per anställd (tkr) 578 548 551 377 423 397 400 377 360 260
Rörelseresultat, EBITDA 1 082 923 623 318 1 256 1 138 621 705 760 1 094
Nettoomsättningförändring 9,47% 4,42% 13,05% -35,74% 12,10% 30,34% 4,51% -2,29% 32,76% -%
Du Pont-modellen 10,80% 7,73% 1,71% -5,83% 11,69% 17,66% 5,27% 5,36% 5,06% 14,94%
Vinstmarginal 14,71% 12,30% 2,54% -11,51% 17,32% 23,89% 4,83% 5,27% 4,62% 22,18%
Bruttovinstmarginal 75,22% 68,67% 76,88% 86,07% 83,06% 82,92% 91,61% 100,00% 94,85% 96,91%
Rörelsekapital/omsättning -16,13% -34,13% -20,46% -29,67% -0,99% -7,18% -12,84% -9,74% -9,66% -16,24%
Soliditet 48,86% 38,75% 38,18% 31,75% 32,45% 30,61% 35,50% 32,11% 32,34% 25,60%
Kassalikviditet 54,64% 27,69% 51,44% 54,87% 96,78% 84,46% 70,82% 77,03% 75,47% 72,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...