Visa allt om Tony Staafs Åkeri AB
Visa allt om Tony Staafs Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 523 743 727 684 757 464 465 402 999 1 752
Övrig omsättning - - - - - 33 - - 132 28
Rörelseresultat (EBIT) -13 -69 14 -11 -9 185 127 -61 130 -165
Resultat efter finansnetto -16 -73 6 -21 -21 179 124 -63 89 -235
Årets resultat -16 -73 6 -21 36 132 91 12 43 3
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 168 214 280 412 452 520 377 252 319 1 516
Omsättningstillgångar 168 239 224 115 142 185 100 98 115 335
Tillgångar 335 453 504 527 594 705 476 350 434 1 851
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 211 228 300 294 315 329 247 156 168 125
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 70 70 70 150 123
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 32 11 67 77 128 50 34 43 999
Kortfristiga skulder 124 194 193 166 202 178 110 91 72 604
Skulder och eget kapital 335 453 504 527 594 705 476 350 434 1 851
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 230 0 45 142 194 187
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 107 168 152 197 0 4 0 0 29 32
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 61 83 78 92 105 30 42 79 98 92
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 50 50 0 25 0
Omsättning 523 743 727 684 757 497 465 402 1 131 1 780
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 523 743 727 684 757 464 465 402 999 1 752
Personalkostnader per anställd (tkr) 213 357 311 352 395 50 87 221 340 380
Rörelseresultat, EBITDA 68 47 147 124 135 289 206 6 176 130
Nettoomsättningförändring -29,61% 2,20% 6,29% -9,64% 63,15% -0,22% 15,67% -59,76% -42,98% -%
Du Pont-modellen -3,88% -15,23% 2,78% -2,09% -1,52% 26,24% 26,68% -17,43% 30,18% -8,91%
Vinstmarginal -2,49% -9,29% 1,93% -1,61% -1,19% 39,87% 27,31% -15,17% 13,11% -9,42%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,41% 6,06% 4,26% -7,46% -7,93% 1,51% -2,15% 1,74% 4,30% -15,35%
Soliditet 62,99% 50,33% 59,52% 55,79% 53,03% 53,98% 62,73% 58,97% 63,59% 11,54%
Kassalikviditet 135,48% 123,20% 116,06% 69,28% 70,30% 103,93% 90,91% 107,69% 159,72% 55,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...