Visa allt om Staygood AB
Visa allt om Staygood AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 662 990 636 1 474 11 589 14 233 13 899 11 600 12 866 16 006
Övrig omsättning 75 - - 44 409 60 57 68 94 47
Rörelseresultat (EBIT) 81 -66 -342 -743 582 -1 233 375 310 115 331
Resultat efter finansnetto 61 -97 -362 -737 529 -1 299 329 256 63 291
Årets resultat 61 -97 -362 -737 569 -937 207 144 12 142
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 4 93 640 602 771 565 595
Omsättningstillgångar 93 170 277 253 932 2 171 3 973 2 533 2 115 1 867
Tillgångar 93 170 277 257 1 025 2 811 4 576 3 304 2 680 2 462
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -331 -392 -295 -233 504 -65 932 725 580 568
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 40 401 360 309 273
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10
Långfristiga skulder 392 390 399 149 255 1 132 933 895 584 950
Kortfristiga skulder 33 172 173 341 266 1 694 2 300 1 315 1 197 661
Skulder och eget kapital 93 170 277 257 1 025 2 811 4 576 3 304 2 680 2 462
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 326 276 193 156 176
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 13 - 33 269 777 831 719 432 307 43
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 - 10 85 205 331 283 164 136 61
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0
Omsättning 737 990 636 1 518 11 998 14 293 13 956 11 668 12 960 16 053
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 4 5 5 3 3 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 662 990 636 1 474 2 897 2 847 2 780 3 867 4 289 16 006
Personalkostnader per anställd (tkr) 21 5 50 358 255 305 262 272 204 294
Rörelseresultat, EBITDA 81 -66 -339 -735 623 -1 157 446 398 167 383
Nettoomsättningförändring -33,13% 55,66% -56,85% -87,28% -18,58% 2,40% 19,82% -9,84% -19,62% -%
Du Pont-modellen 87,10% -38,82% -123,47% -285,99% 59,32% -43,37% 8,35% 10,11% 5,04% 14,26%
Vinstmarginal 12,24% -6,67% -53,77% -49,86% 5,25% -8,56% 2,75% 2,88% 1,05% 2,19%
Bruttovinstmarginal 43,35% 29,90% 30,19% 9,50% 18,94% 11,23% 20,78% 18,77% 13,90% 10,66%
Rörelsekapital/omsättning 9,06% -0,20% 16,35% -5,97% 5,75% 3,35% 12,04% 10,50% 7,14% 7,53%
Soliditet -355,91% -230,59% -106,50% -90,66% 49,17% -1,26% 26,83% 29,79% 29,94% 31,05%
Kassalikviditet 178,79% 27,91% 50,29% 24,34% 33,08% 27,80% 13,35% 20,76% 16,46% 73,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...