Visa allt om Älvsjö Rör Aktiebolag
Visa allt om Älvsjö Rör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 138 9 686 7 595 8 074 8 298 9 464 7 647 7 198 6 385 6 535
Övrig omsättning 178 2 082 115 183 108 152 117 108 78 49
Rörelseresultat (EBIT) -379 2 787 432 253 373 107 289 111 167 247
Resultat efter finansnetto -383 2 608 277 68 184 -66 125 -58 -37 168
Årets resultat -11 1 788 152 78 125 13 86 19 -23 65
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 612 120 3 168 3 165 3 203 3 311 3 344 3 367 3 453 3 637
Omsättningstillgångar 2 729 3 985 2 773 2 514 2 464 2 647 1 341 1 416 1 151 1 311
Tillgångar 3 340 4 106 5 941 5 680 5 668 5 958 4 685 4 783 4 604 4 948
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 170 2 181 542 451 445 320 307 341 322 345
Obeskattade reserver 0 375 75 0 48 48 148 148 254 279
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 3 810 3 920 4 030 4 341 3 340 3 525 3 306 3 038
Kortfristiga skulder 1 171 1 550 1 513 1 309 1 145 1 249 890 768 723 1 286
Skulder och eget kapital 3 340 4 106 5 941 5 680 5 668 5 958 4 685 4 783 4 604 4 948
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 703 737 677 630 616 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 469 2 538 2 163 1 997 1 285 1 459 1 120 1 044 766 1 046
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 869 835 743 683 710 697 580 582 841 532
Utdelning till aktieägare 1 000 0 150 60 72 0 0 0 0 0
Omsättning 7 316 11 768 7 710 8 257 8 406 9 616 7 764 7 306 6 463 6 584
Nyckeltal
Antal anställda 7 1 6 6 6 7 7 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 020 9 686 1 266 1 346 1 383 1 352 1 092 1 200 1 064 1 089
Personalkostnader per anställd (tkr) 492 3 446 492 468 457 416 346 388 322 369
Rörelseresultat, EBITDA -364 2 807 479 300 420 154 372 198 259 340
Nettoomsättningförändring -26,31% 27,53% -5,93% -2,70% -12,32% 23,76% 6,24% 12,73% -2,30% -%
Du Pont-modellen -11,35% 67,90% 7,31% 4,52% 6,69% 1,81% 6,23% 2,45% 3,63% 4,99%
Vinstmarginal -5,31% 28,78% 5,71% 3,18% 4,57% 1,14% 3,82% 1,63% 2,62% 3,78%
Bruttovinstmarginal 57,71% 59,78% 57,81% 51,55% 48,77% 43,40% 50,66% 50,46% 58,21% 70,91%
Rörelsekapital/omsättning 21,83% 25,14% 16,59% 14,92% 15,90% 14,77% 5,90% 9,00% 6,70% 0,38%
Soliditet 64,97% 60,24% 10,11% 7,94% 8,48% 5,96% 8,88% 9,36% 10,97% 11,03%
Kassalikviditet 203,33% 177,35% 95,84% 173,64% 198,34% 203,68% 144,72% 178,91% 153,67% 99,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...