Visa allt om Hassela Skåne AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 17 286 18 777 18 118 15 815 14 622 14 018 14 265 13 849 10 710 11 194
Övrig omsättning - 18 3 - - - - - 1 23
Rörelseresultat (EBIT) 219 883 971 -125 767 264 133 694 805 371
Resultat efter finansnetto 58 703 802 -310 543 87 23 632 730 303
Årets resultat 40 543 688 -310 399 64 15 446 524 205
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 465 5 592 5 689 5 717 5 844 5 907 3 752 2 289 2 432 2 487
Omsättningstillgångar 4 109 4 206 3 515 4 481 4 702 4 355 4 440 3 187 4 074 1 806
Tillgångar 9 575 9 799 9 203 10 198 10 546 10 262 8 192 5 477 6 506 4 293
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 786 3 746 3 203 2 515 2 825 2 427 2 363 2 348 1 902 1 379
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 090 4 190 4 290 4 390 4 491 4 654 3 198 1 978 2 015 2 047
Kortfristiga skulder 1 698 1 862 1 710 3 293 3 230 3 182 2 631 1 151 2 589 867
Skulder och eget kapital 9 575 9 799 9 203 10 198 10 546 10 262 8 192 5 477 6 506 4 293
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 1 213 763 776 737 837 861 817 901
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 8 527 8 795 7 161 6 786 5 850 5 778 5 799 5 013 3 558 4 220
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 3 566 3 694 3 431 3 350 2 782 2 643 2 943 2 289 1 735 2 055
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 17 286 18 795 18 121 15 815 14 622 14 018 14 265 13 849 10 711 11 217
Nyckeltal
Antal anställda 19 29 28 25 21 18 19 23 18 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) 910 647 647 633 696 779 751 602 595 658
Personalkostnader per anställd (tkr) 649 436 436 436 461 519 504 368 354 430
Rörelseresultat, EBITDA 380 1 047 1 122 1 908 422 228 837 966 518
Nettoomsättningförändring -7,94% 3,64% 14,56% 8,16% 4,31% -1,73% 3,00% 29,31% -4,32% -%
Du Pont-modellen 2,30% 9,04% 10,67% -1,05% 7,39% 2,61% 1,68% 13,53% 12,82% 8,97%
Vinstmarginal 1,27% 4,72% 5,42% -0,68% 5,33% 1,91% 0,97% 5,35% 7,79% 3,44%
Bruttovinstmarginal 90,09% 91,22% 100,00% 100,00% 100,00% 98,64% 99,19% 98,88% 98,84% 98,44%
Rörelsekapital/omsättning 13,95% 12,48% 9,96% 7,51% 10,07% 8,37% 12,68% 14,70% 13,87% 8,39%
Soliditet 39,54% 38,23% 34,80% 24,66% 26,79% 23,65% 28,85% 42,87% 29,23% 32,12%
Kassalikviditet 241,99% 225,89% 205,56% 136,08% 145,57% 136,86% 162,03% 264,55% 151,72% 191,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...