Visa allt om Reagera Marknadsanalys AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 3 653 3 438 4 132 5 069 5 694 5 327 4 699 5 858 4 166 5 455
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 542 441 23 485 766 661 581 909 -342 188
Resultat efter finansnetto 542 442 25 491 772 663 586 907 -344 186
Årets resultat 303 249 302 248 396 342 308 557 -200 88
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 13 61 78 108 31 43 79 69 80
Omsättningstillgångar 1 553 1 294 1 310 1 569 2 028 1 983 1 572 1 109 294 790
Tillgångar 1 577 1 307 1 371 1 647 2 136 2 014 1 615 1 188 363 870
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 591 408 459 417 769 749 597 479 -78 212
Obeskattade reserver 721 580 465 865 730 520 341 190 0 144
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 265 318 447 364 637 746 677 519 441 514
Skulder och eget kapital 1 577 1 307 1 371 1 647 2 136 2 014 1 615 1 188 363 870
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 840 830 1 201 1 260 1 330 1 209 1 026 1 156 1 383 1 590
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 21 83 28 133 52 167 65
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 428 442 640 668 687 639 551 568 668 624
Utdelning till aktieägare 250 120 300 260 600 375 190 190 0 90
Omsättning 3 653 3 438 4 132 5 069 5 694 5 327 4 699 5 858 4 166 5 455
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 827 1 719 1 377 1 690 1 898 1 776 1 566 1 953 1 389 1 818
Personalkostnader per anställd (tkr) 673 648 650 723 739 647 601 609 761 771
Rörelseresultat, EBITDA 561 454 76 515 796 673 617 943 -317 213
Nettoomsättningförändring 6,25% -16,80% -18,48% -10,98% 6,89% 13,36% -19,78% 40,61% -23,63% -%
Du Pont-modellen 34,43% 33,82% 1,97% 29,87% 36,14% 32,92% 36,28% 76,77% -93,94% 21,61%
Vinstmarginal 14,86% 12,86% 0,65% 9,71% 13,56% 12,45% 12,47% 15,57% -8,19% 3,45%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 35,26% 28,39% 20,89% 23,77% 24,43% 23,22% 19,05% 10,07% -3,53% 5,06%
Soliditet 73,14% 65,83% 58,48% 64,03% 61,19% 56,22% 52,17% 51,84% -21,49% 36,29%
Kassalikviditet 586,04% 406,92% 293,06% 431,04% 318,37% 265,82% 232,20% 213,68% 66,67% 153,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...