Visa allt om Reagera Marknadsanalys AB
Visa allt om Reagera Marknadsanalys AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 219 3 653 3 438 4 132 5 069 5 694 5 327 4 699 5 858 4 166
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 494 542 441 23 485 766 661 581 909 -342
Resultat efter finansnetto 494 542 442 25 491 772 663 586 907 -344
Årets resultat 336 303 249 302 248 396 342 308 557 -200
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 24 13 61 78 108 31 43 79 69
Omsättningstillgångar 1 659 1 553 1 294 1 310 1 569 2 028 1 983 1 572 1 109 294
Tillgångar 1 677 1 577 1 307 1 371 1 647 2 136 2 014 1 615 1 188 363
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 677 591 408 459 417 769 749 597 479 -78
Obeskattade reserver 766 721 580 465 865 730 520 341 190 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 233 265 318 447 364 637 746 677 519 441
Skulder och eget kapital 1 677 1 577 1 307 1 371 1 647 2 136 2 014 1 615 1 188 363
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 904 840 830 1 201 1 260 1 330 1 209 1 026 1 156 1 383
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 21 83 28 133 52 167
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 444 428 442 640 668 687 639 551 568 668
Utdelning till aktieägare 500 250 120 300 260 600 375 190 190 0
Omsättning 3 219 3 653 3 438 4 132 5 069 5 694 5 327 4 699 5 858 4 166
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 610 1 827 1 719 1 377 1 690 1 898 1 776 1 566 1 953 1 389
Personalkostnader per anställd (tkr) 709 673 648 650 723 739 647 601 609 761
Rörelseresultat, EBITDA 500 561 454 76 515 796 673 617 943 -317
Nettoomsättningförändring -11,88% 6,25% -16,80% -18,48% -10,98% 6,89% 13,36% -19,78% 40,61% -%
Du Pont-modellen 29,52% 34,43% 33,82% 1,97% 29,87% 36,14% 32,92% 36,28% 76,77% -93,94%
Vinstmarginal 15,38% 14,86% 12,86% 0,65% 9,71% 13,56% 12,45% 12,47% 15,57% -8,19%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 44,30% 35,26% 28,39% 20,89% 23,77% 24,43% 23,22% 19,05% 10,07% -3,53%
Soliditet 76,00% 73,14% 65,83% 58,48% 64,03% 61,19% 56,22% 52,17% 51,84% -21,49%
Kassalikviditet 712,02% 586,04% 406,92% 293,06% 431,04% 318,37% 265,82% 232,20% 213,68% 66,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...