Visa allt om SE Jönssons Maskinstation Aktiebolag
Visa allt om SE Jönssons Maskinstation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 23 195 25 441 26 079 24 436 22 818 31 069 22 624 23 469 19 514 17 272
Övrig omsättning 1 348 1 775 2 226 1 132 1 877 2 679 1 916 1 097 570 888
Rörelseresultat (EBIT) 1 259 2 031 2 329 1 592 1 490 8 323 2 339 4 412 2 070 1 332
Resultat efter finansnetto 1 176 2 017 2 290 1 464 1 337 8 264 2 193 4 106 1 775 1 106
Årets resultat 1 130 2 076 829 1 413 673 3 735 915 1 485 369 6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 474 11 774 13 068 12 501 14 850 15 818 12 788 12 501 9 427 8 290
Omsättningstillgångar 18 497 15 692 13 979 12 679 10 807 13 943 7 693 5 352 4 413 3 346
Tillgångar 27 971 27 465 27 047 25 180 25 657 29 761 20 480 17 853 13 840 11 636
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 903 8 773 6 697 5 868 4 455 5 032 2 897 1 982 498 129
Obeskattade reserver 8 710 9 002 9 679 9 475 9 959 9 551 6 367 5 457 3 434 2 176
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 511 4 026 5 087 3 439 5 076 4 284 3 626 4 106 4 278 4 882
Kortfristiga skulder 5 848 5 666 5 586 6 398 6 168 10 895 7 592 6 308 5 631 4 449
Skulder och eget kapital 27 971 27 465 27 047 25 180 25 657 29 761 20 480 17 853 13 840 11 636
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 678 512 337 340 318
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 931 6 017 5 750 5 581 5 675 5 490 4 627 4 150 3 554 3 112
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 097 2 065 1 948 1 914 1 887 2 153 1 646 1 491 1 381 1 268
Utdelning till aktieägare 3 000 0 0 0 0 1 250 0 0 1 0
Omsättning 24 543 27 216 28 305 25 568 24 695 33 748 24 540 24 566 20 084 18 160
Nyckeltal
Antal anställda 17 17 20 19 20 20 17 15 13 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 364 1 497 1 304 1 286 1 141 1 553 1 331 1 565 1 501 1 439
Personalkostnader per anställd (tkr) 477 479 389 399 384 421 418 420 436 402
Rörelseresultat, EBITDA 5 176 6 815 6 896 5 968 5 599 12 120 5 663 6 869 4 175 3 112
Nettoomsättningförändring -8,83% -2,45% 6,72% 7,09% -26,56% 37,33% -3,60% 20,27% 12,98% -%
Du Pont-modellen 4,58% 7,87% 8,95% 6,61% 6,21% 28,42% 11,58% 24,91% 14,99% 11,49%
Vinstmarginal 5,52% 8,49% 9,28% 6,81% 6,99% 27,22% 10,48% 18,95% 10,63% 7,74%
Bruttovinstmarginal 65,00% 65,82% 63,58% 66,04% 65,13% 67,53% 67,22% 66,85% 64,41% 63,70%
Rörelsekapital/omsättning 54,53% 39,41% 32,18% 25,70% 20,33% 9,81% 0,45% -4,07% -6,24% -6,39%
Soliditet 59,69% 57,51% 52,67% 51,04% 45,97% 40,56% 37,06% 33,11% 21,46% 14,57%
Kassalikviditet 282,27% 251,04% 226,10% 179,82% 157,75% 121,38% 93,34% 71,23% 64,34% 67,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...