Visa allt om Lennart Nilsfors Veterinär AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 3 191 3 158 2 804 2 432 2 287 2 289 2 170 2 110 2 060 1 850
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 615 1 798 1 450 -2 424 -340 -69 549 310 426 289
Resultat efter finansnetto 1 445 1 375 1 131 -3 037 -727 -190 514 34 736 462
Årets resultat 1 592 1 474 966 -3 120 -854 -344 299 -77 391 247
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 393 8 105 8 316 6 515 8 736 3 997 1 526 1 282 1 541 1 112
Omsättningstillgångar 379 174 211 175 192 164 173 206 171 164
Tillgångar 8 772 8 280 8 527 6 690 8 928 4 161 1 699 1 487 1 712 1 276
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 166 1 574 101 -1 550 -364 490 954 775 950 639
Obeskattade reserver 0 147 246 432 549 594 608 516 489 303
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 984 4 820 5 236 6 045 6 095 2 931 0 0 0 177
Kortfristiga skulder 1 622 1 738 2 945 1 763 2 648 145 137 196 273 157
Skulder och eget kapital 8 772 8 280 8 527 6 690 8 928 4 161 1 699 1 487 1 712 1 276
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 132 72 28 8 147 322 479 377 360 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 0 0 11 66 20 90 90 115
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 36 56 41 52 93 172 173 160 148 134
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 120 120 98 80
Omsättning 3 191 3 158 2 804 2 432 2 287 2 289 2 170 2 110 2 060 1 850
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 191 1 579 1 402 1 216 1 144 1 145 1 085 1 055 1 030 925
Personalkostnader per anställd (tkr) 209 64 39 31 135 280 337 317 309 289
Rörelseresultat, EBITDA 1 758 1 936 1 517 -2 422 983 725 599 474 596 522
Nettoomsättningförändring 1,04% 12,62% 15,30% 6,34% -0,09% 5,48% 2,84% 2,43% 11,35% -%
Du Pont-modellen 18,47% 21,71% 17,00% -36,23% -3,81% -1,59% 32,61% 21,32% 43,28% 37,23%
Vinstmarginal 50,77% 56,93% 51,71% -99,67% -14,87% -2,88% 25,53% 15,02% 35,97% 25,68%
Bruttovinstmarginal 76,84% 75,02% 72,54% 68,67% 72,93% 71,52% 72,63% 66,82% 69,76% 75,03%
Rörelsekapital/omsättning -38,95% -49,53% -97,50% -65,30% -107,39% 0,83% 1,66% 0,47% -4,95% 0,38%
Soliditet 36,09% 20,39% 3,31% -18,41% 0,45% 22,30% 81,92% 77,10% 76,06% 67,18%
Kassalikviditet 23,37% 10,01% 7,16% 9,93% 7,25% 113,10% 126,28% 105,10% 62,64% 97,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...