Visa allt om Lennart Nilsfors Veterinär AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 671 3 191 3 158 2 804 2 432 2 287 2 289 2 170 2 110 2 060
Övrig omsättning 265 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 221 1 615 1 798 1 450 -2 424 -340 -69 549 310 426
Resultat efter finansnetto 1 896 1 445 1 375 1 131 -3 037 -727 -190 514 34 736
Årets resultat 1 896 1 592 1 474 966 -3 120 -854 -344 299 -77 391
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 097 8 393 8 105 8 316 6 515 8 736 3 997 1 526 1 282 1 541
Omsättningstillgångar 446 379 174 211 175 192 164 173 206 171
Tillgångar 10 543 8 772 8 280 8 527 6 690 8 928 4 161 1 699 1 487 1 712
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 062 3 166 1 574 101 -1 550 -364 490 954 775 950
Obeskattade reserver 0 0 147 246 432 549 594 608 516 489
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 846 3 984 4 820 5 236 6 045 6 095 2 931 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 636 1 622 1 738 2 945 1 763 2 648 145 137 196 273
Skulder och eget kapital 10 543 8 772 8 280 8 527 6 690 8 928 4 161 1 699 1 487 1 712
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 1 132 72 28 8 147 322 479 377 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 46 - - 0 0 11 66 20 90 90
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 86 36 56 41 52 93 172 173 160 148
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 120 120 98
Omsättning 3 936 3 191 3 158 2 804 2 432 2 287 2 289 2 170 2 110 2 060
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 3 191 1 579 1 402 1 216 1 144 1 145 1 085 1 055 1 030
Personalkostnader per anställd (tkr) - 209 64 39 31 135 280 337 317 309
Rörelseresultat, EBITDA 2 447 1 758 1 936 1 517 -2 422 983 725 599 474 596
Nettoomsättningförändring 15,04% 1,04% 12,62% 15,30% 6,34% -0,09% 5,48% 2,84% 2,43% -%
Du Pont-modellen 21,09% 18,47% 21,71% 17,00% -36,23% -3,81% -1,59% 32,61% 21,32% 43,28%
Vinstmarginal 60,58% 50,77% 56,93% 51,71% -99,67% -14,87% -2,88% 25,53% 15,02% 35,97%
Bruttovinstmarginal 71,42% 76,84% 75,02% 72,54% 68,67% 72,93% 71,52% 72,63% 66,82% 69,76%
Rörelsekapital/omsättning -32,42% -38,95% -49,53% -97,50% -65,30% -107,39% 0,83% 1,66% 0,47% -4,95%
Soliditet 48,01% 36,09% 20,39% 3,31% -18,41% 0,45% 22,30% 81,92% 77,10% 76,06%
Kassalikviditet 27,26% 23,37% 10,01% 7,16% 9,93% 7,25% 113,10% 126,28% 105,10% 62,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...