Visa allt om Berglunda Gård Aktiebolag
Visa allt om Berglunda Gård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Nettoomsättning 6 580 7 477 5 436 6 288 4 525 3 183 3 035 3 000 3 391 2 189
Övrig omsättning - - 66 210 38 68 - 2 146 83
Rörelseresultat (EBIT) -72 82 25 90 52 70 79 133 574 107
Resultat efter finansnetto -85 47 0 79 32 52 60 92 498 16
Årets resultat -5 57 47 82 44 15 41 14 283 16
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 81 110 123 212 308 479 504 570 724 2 138
Omsättningstillgångar 2 101 3 284 3 436 2 613 2 198 1 407 1 324 1 245 1 203 531
Tillgångar 2 182 3 394 3 559 2 825 2 506 1 887 1 828 1 815 1 927 2 668
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 573 579 521 684 602 558 543 502 488 138
Obeskattade reserver 0 83 112 180 217 250 220 220 150 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 498 1 301 1 538 830 960 815 781 770 778 1 814
Kortfristiga skulder 1 111 1 433 1 387 1 131 726 264 284 323 512 717
Skulder och eget kapital 2 182 3 394 3 559 2 825 2 506 1 887 1 828 1 815 1 927 2 668
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 272 250 275 255 226 45
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 164 844 313 305 65 67 60 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 483 315 153 157 159 153 151 110 82 13
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 580 7 477 5 502 6 498 4 563 3 251 3 035 3 002 3 537 2 272
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 2 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 645 2 492 2 718 3 144 2 263 1 592 1 518 3 000 3 391 2 189
Personalkostnader per anställd (tkr) 402 382 213 214 232 223 221 373 318 60
Rörelseresultat, EBITDA -42 119 60 131 116 152 157 225 665 252
Nettoomsättningförändring -12,00% 37,55% -13,55% 38,96% 42,16% 4,88% 1,17% -11,53% -% -%
Du Pont-modellen -2,89% 2,47% 0,81% 3,36% 2,87% 4,61% 5,20% 7,82% 30,51% 4,27%
Vinstmarginal -0,96% 1,12% 0,53% 1,51% 1,59% 2,73% 3,13% 4,73% 17,34% 5,21%
Bruttovinstmarginal 39,54% 32,41% 24,43% 22,11% 31,31% 41,63% 45,47% 44,87% 52,23% 57,74%
Rörelsekapital/omsättning 15,05% 24,76% 37,69% 23,57% 32,53% 35,91% 34,27% 30,73% 20,38% -8,50%
Soliditet 26,26% 18,97% 17,09% 28,91% 30,40% 39,33% 38,57% 36,39% 30,93% 5,17%
Kassalikviditet 64,00% 76,06% 75,34% 90,36% 69,70% 230,30% 122,54% 102,48% 113,48% 41,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...