Visa allt om Tele-Mik AB
Visa allt om Tele-Mik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 117 953 1 167 1 120 1 584 1 410 1 587 1 846 1 939 2 183
Övrig omsättning - - - - - - - - - 22
Rörelseresultat (EBIT) 337 -81 -17 -23 249 139 45 -49 -48 -137
Resultat efter finansnetto 330 -95 -27 -35 236 116 10 -76 -62 -155
Årets resultat 308 -95 -27 -35 236 116 10 -76 -62 -155
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 5 10 16 21 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 668 811 610 805 719 620 628 486 605 670
Tillgångar 668 811 615 815 734 641 628 486 605 670
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 413 106 76 102 437 201 85 75 150 212
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 111 245 365 385 85 87 87 49 7 7
Kortfristiga skulder 143 460 174 327 212 353 457 363 447 450
Skulder och eget kapital 668 811 615 815 734 641 628 486 605 670
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 174 348 348 - 290 348 273 308 329 292
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 348 0 73 267 329 326 318
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 103 149 148 147 132 168 223 264 243 205
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 117 953 1 167 1 120 1 584 1 410 1 587 1 846 1 939 2 205
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 117 953 1 167 1 120 1 584 1 410 794 923 970 1 092
Personalkostnader per anställd (tkr) 268 507 486 529 432 581 385 457 457 413
Rörelseresultat, EBITDA 337 -76 -12 -18 254 144 45 -49 -48 -135
Nettoomsättningförändring 17,21% -18,34% 4,20% -29,29% 12,34% -11,15% -14,03% -4,80% -11,18% -%
Du Pont-modellen 50,45% -9,99% -2,76% -2,82% 33,92% 21,68% 7,17% -10,08% -7,60% -20,15%
Vinstmarginal 30,17% -8,50% -1,46% -2,05% 15,72% 9,86% 2,84% -2,65% -2,37% -6,18%
Bruttovinstmarginal 71,80% 67,37% 79,35% 39,11% 55,87% 65,39% 71,77% 61,59% 51,11% 46,95%
Rörelsekapital/omsättning 47,00% 36,83% 37,36% 42,68% 32,01% 18,94% 10,78% 6,66% 8,15% 10,08%
Soliditet 61,83% 13,07% 12,36% 12,52% 59,54% 31,36% 13,54% 15,43% 24,79% 31,64%
Kassalikviditet 381,12% 144,57% 272,99% 122,94% 249,06% 117,56% 75,93% 36,64% 38,03% 109,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...