Visa allt om PSAB Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 88 44 358 250 377 1 006 6 767 5 733 6 294 6 416
Övrig omsättning - 104 - - 68 - - - - 2
Rörelseresultat (EBIT) -283 -398 -38 -622 -269 91 1 078 621 1 402 1 448
Resultat efter finansnetto 8 -370 51 -196 596 2 430 1 119 660 1 397 1 401
Årets resultat 61 -2 236 108 761 2 496 654 374 797 803
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 121 4 233 5 096 8 0 2 453 2 558 105 158 197
Omsättningstillgångar 160 284 302 6 053 6 661 3 939 2 567 4 979 3 883 3 686
Tillgångar 4 281 4 517 5 399 6 060 6 661 6 392 5 125 5 084 4 041 3 883
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 967 4 056 4 558 4 822 5 314 4 703 2 807 2 153 1 779 999
Obeskattade reserver 179 252 622 882 1 220 1 385 1 522 1 306 1 172 886
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 35 25 61 165 0 500 500
Kortfristiga skulder 135 209 219 321 102 243 631 1 626 590 1 498
Skulder och eget kapital 4 281 4 517 5 399 6 060 6 661 6 392 5 125 5 084 4 041 3 883
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 190 304 265 239 211
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 265 324 159 537 285 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 30 69 51 98 104 84 116 111 94 65
Utdelning till aktieägare 150 150 500 500 600 0 0 0 0 18
Omsättning 88 148 358 250 445 1 006 6 767 5 733 6 294 6 418
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 44 22 179 125 189 1 006 6 767 5 733 6 294 6 416
Personalkostnader per anställd (tkr) 152 203 111 320 202 300 446 410 358 327
Rörelseresultat, EBITDA -283 -398 -36 -620 -259 138 1 126 674 1 467 1 513
Nettoomsättningförändring 100,00% -87,71% 43,20% -33,69% -62,52% -85,13% 18,04% -8,91% -1,90% -%
Du Pont-modellen 0,21% -8,17% 0,94% -3,23% 8,95% 38,27% 22,05% 13,55% 35,56% 37,73%
Vinstmarginal 10,23% -838,64% 14,25% -78,40% 158,09% 243,14% 16,70% 12,02% 22,83% 22,83%
Bruttovinstmarginal 90,91% 84,09% 100,00% 97,60% 96,55% 82,70% 33,28% 29,83% 38,89% 36,19%
Rörelsekapital/omsättning 28,41% 170,45% 23,18% 2 292,80% 1 739,79% 367,40% 28,61% 58,49% 52,32% 34,10%
Soliditet 95,93% 94,15% 93,41% 90,30% 93,28% 89,55% 76,66% 60,84% 64,91% 42,16%
Kassalikviditet 118,52% 135,89% 137,90% 1 885,67% 6 530,39% 1 620,99% 406,81% 270,05% 605,59% 219,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...