Visa allt om ILAB AB
Visa allt om ILAB AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 13 667 22 096 21 801 22 311 19 582 17 113 10 519 10 008 8 330 8 844
Övrig omsättning - - 100 - 50 - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 3 549 4 088 4 130 4 841 2 606 3 107 433 760 487 503
Resultat efter finansnetto 3 578 4 182 4 209 4 963 2 700 3 099 433 769 532 542
Årets resultat 2 103 3 251 3 232 3 863 1 991 2 270 315 564 380 387
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 195 3 355 3 466 3 246 3 152 3 265 3 301 32 22 14
Omsättningstillgångar 27 336 18 624 19 228 18 268 14 098 8 921 6 335 5 648 4 420 4 282
Tillgångar 30 531 21 979 22 694 21 513 17 249 12 186 9 636 5 681 4 443 4 296
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 214 10 345 10 331 9 995 6 132 4 285 2 145 1 957 1 563 1 285
Obeskattade reserver 962 83 78 18 10 14 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 2 728 0 0 0
Kortfristiga skulder 20 355 11 550 12 285 11 500 11 107 7 887 4 763 3 724 2 880 3 011
Skulder och eget kapital 30 531 21 979 22 694 21 513 17 249 12 186 9 636 5 681 4 443 4 296
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - 6 782 6 673 6 304 4 499 3 542 2 131 1 771 1 113 710
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - 2 868 2 609 2 543 1 812 1 059 813 712 436 276
Utdelning till aktieägare 0 3 234 3 236 2 896 0 144 130 127 170 102
Omsättning 13 667 22 096 21 901 22 311 19 632 17 113 10 519 10 008 8 330 8 845
Nyckeltal
Antal anställda 14 14 14 14 14 9 7 5 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 976 1 578 1 557 1 594 1 399 1 901 1 503 2 002 2 777 4 422
Personalkostnader per anställd (tkr) 509 697 682 650 468 518 424 502 524 495
Rörelseresultat, EBITDA 3 709 4 330 4 326 4 969 2 719 3 212 465 775 497 513
Nettoomsättningförändring -% 1,35% -2,29% 13,94% 14,43% 62,69% 5,11% 20,14% -5,81% -%
Du Pont-modellen 11,72% 19,11% 18,58% 23,11% 15,66% 26,05% 4,76% 13,54% 12,00% 12,76%
Vinstmarginal 26,19% 19,01% 19,34% 22,28% 13,80% 18,55% 4,36% 7,68% 6,40% 6,20%
Bruttovinstmarginal 90,74% 75,60% 78,34% 81,92% 85,91% 90,33% 94,91% 91,52% 91,97% 92,59%
Rörelsekapital/omsättning 51,08% 32,01% 31,85% 30,33% 15,27% 6,04% 14,94% 19,22% 18,49% 14,37%
Soliditet 32,64% 47,36% 45,79% 46,53% 35,59% 35,25% 22,26% 34,45% 35,18% 29,91%
Kassalikviditet 134,30% 161,25% 156,52% 158,85% 126,93% 113,11% 133,00% 150,51% 144,72% 142,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...