Visa allt om ILAB AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 22 096 21 801 22 311 19 582 17 113 10 519 10 008 8 330 8 844 8 895
Övrig omsättning - 100 - 50 - - - - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 4 088 4 130 4 841 2 606 3 107 433 760 487 503 341
Resultat efter finansnetto 4 182 4 209 4 963 2 700 3 099 433 769 532 542 355
Årets resultat 3 251 3 232 3 863 1 991 2 270 315 564 380 387 256
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 355 3 466 3 246 3 152 3 265 3 301 32 22 14 24
Omsättningstillgångar 18 624 19 228 18 268 14 098 8 921 6 335 5 648 4 420 4 282 3 533
Tillgångar 21 979 22 694 21 513 17 249 12 186 9 636 5 681 4 443 4 296 3 557
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 345 10 331 9 995 6 132 4 285 2 145 1 957 1 563 1 285 988
Obeskattade reserver 83 78 18 10 14 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 2 728 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 550 12 285 11 500 11 107 7 887 4 763 3 724 2 880 3 011 2 569
Skulder och eget kapital 21 979 22 694 21 513 17 249 12 186 9 636 5 681 4 443 4 296 3 557
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 6 782 6 673 6 304 4 499 3 542 2 131 1 771 1 113 710 559
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 2 868 2 609 2 543 1 812 1 059 813 712 436 276 196
Utdelning till aktieägare 3 234 3 236 2 896 0 144 130 127 170 102 90
Omsättning 22 096 21 901 22 311 19 632 17 113 10 519 10 008 8 330 8 845 8 895
Nyckeltal
Antal anställda 14 14 14 14 9 7 5 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 578 1 557 1 594 1 399 1 901 1 503 2 002 2 777 4 422 4 448
Personalkostnader per anställd (tkr) 697 682 650 468 518 424 502 524 495 376
Rörelseresultat, EBITDA 4 330 4 326 4 969 2 719 3 212 465 775 497 513 363
Nettoomsättningförändring 1,35% -2,29% 13,94% 14,43% 62,69% 5,11% 20,14% -5,81% -0,57% -%
Du Pont-modellen 19,11% 18,58% 23,11% 15,66% 26,05% 4,76% 13,54% 12,00% 12,76% 10,04%
Vinstmarginal 19,01% 19,34% 22,28% 13,80% 18,55% 4,36% 7,68% 6,40% 6,20% 4,01%
Bruttovinstmarginal 75,60% 78,34% 81,92% 85,91% 90,33% 94,91% 91,52% 91,97% 92,59% 91,17%
Rörelsekapital/omsättning 32,01% 31,85% 30,33% 15,27% 6,04% 14,94% 19,22% 18,49% 14,37% 10,84%
Soliditet 47,36% 45,79% 46,53% 35,59% 35,25% 22,26% 34,45% 35,18% 29,91% 27,78%
Kassalikviditet 161,25% 156,52% 158,85% 126,93% 113,11% 133,00% 150,51% 144,72% 142,21% 137,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...