Visa allt om Trivselbostäder Krokslätt AB
Visa allt om Trivselbostäder Krokslätt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 640 3 666 3 532 3 409 3 248 3 050 3 025 2 939 2 870 2 804
Övrig omsättning 16 - 4 4 2 - - - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 943 1 358 221 557 -197 -1 476 -93 248 321 -565
Resultat efter finansnetto 7 846 33 246 5 878 2 897 4 417 -1 191 215 804 2 687 -224
Årets resultat 7 846 33 246 5 878 -14 3 550 -1 198 149 503 2 019 -170
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 73 457 66 991 35 404 30 024 27 926 23 508 18 665 19 732 22 058 20 551
Omsättningstillgångar 13 135 12 659 11 871 11 960 12 630 13 503 13 363 14 022 11 182 10 464
Tillgångar 86 592 79 650 47 275 41 984 40 557 37 011 32 028 33 754 33 240 31 015
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 276 43 430 10 183 4 306 4 320 1 360 1 058 1 094 1 182 888
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 654 10 654 10 654 10 654 10 654 11 054 10 654 10 654 10 654 10 654
Kortfristiga skulder 24 662 25 566 26 437 27 025 25 583 24 598 20 317 22 006 21 405 19 473
Skulder och eget kapital 86 592 79 650 47 275 41 984 40 557 37 011 32 028 33 754 33 240 31 015
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 40 40 164 181 159
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 8 13 53 57 48
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 656 3 666 3 536 3 413 3 250 3 050 3 025 2 939 2 872 2 804
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 - - - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 442 1 859 723 1 066 323 -951 386 727 786 -103
Nettoomsättningförändring -0,71% 3,79% 3,61% 4,96% 6,49% 0,83% 2,93% 2,40% 2,35% -%
Du Pont-modellen 9,13% 41,93% 12,91% 7,54% 11,69% -2,74% 0,94% 3,66% 9,55% 0,40%
Vinstmarginal 217,14% 910,99% 172,76% 92,84% 146,03% -33,25% 9,98% 41,99% 110,56% 4,42%
Bruttovinstmarginal 100,00% 57,15% 17,16% 25,17% 10,31% -28,43% 18,71% 29,64% 37,11% 4,99%
Rörelsekapital/omsättning -316,68% -352,07% -412,40% -441,92% -398,80% -363,77% -229,88% -271,66% -356,20% -321,29%
Soliditet 59,22% 54,53% 21,54% 10,26% 10,65% 3,67% 3,30% 3,24% 3,56% 2,86%
Kassalikviditet 53,26% 49,51% 44,90% 44,26% 49,37% 54,89% 65,77% 63,72% 52,24% 53,74%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...