Visa allt om PHW MONTAGE AB
Visa allt om PHW MONTAGE AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 925 805 790 374 609 1 799 1 638 1 592 2 506 2 077
Övrig omsättning - - 46 85 172 167 3 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 31 -104 -209 -284 -43 353 192 190 113 85
Resultat efter finansnetto 29 -104 -206 25 -57 748 157 149 70 44
Årets resultat 17 -106 -204 164 -57 648 124 89 35 23
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 005 1 032 1 168 1 127 1 160 1 206
Omsättningstillgångar 436 486 659 897 272 848 281 273 255 244
Tillgångar 436 486 659 897 1 278 1 880 1 449 1 400 1 415 1 450
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 305 288 444 798 754 931 383 334 295 259
Obeskattade reserver 0 0 0 0 139 139 121 131 104 86
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 58 52 92 0 143 519 546 594 635 679
Kortfristiga skulder 74 146 123 99 241 291 399 342 381 425
Skulder och eget kapital 436 486 659 897 1 278 1 880 1 449 1 400 1 415 1 450
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 143 0 - - 0 163 118 121 139
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 70 76 501 18 70 654 412
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 18 64 24 37 42 196 81 80 285 179
Utdelning till aktieägare 0 0 50 150 120 120 100 75 50 0
Omsättning 925 805 836 459 781 1 966 1 641 1 592 2 506 2 077
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 1 2 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 925 805 790 374 609 900 1 638 796 627 692
Personalkostnader per anställd (tkr) 22 210 33 110 119 355 267 126 253 249
Rörelseresultat, EBITDA 31 -104 -209 -282 -16 401 242 242 159 134
Nettoomsättningförändring 14,91% 1,90% 111,23% -38,59% -66,15% 9,83% 2,89% -36,47% 20,65% -%
Du Pont-modellen 7,11% -21,19% -30,80% 3,68% -3,21% 41,76% 13,25% 13,64% 7,99% 6,00%
Vinstmarginal 3,35% -12,80% -25,70% 8,82% -6,73% 43,64% 11,72% 12,00% 4,51% 4,19%
Bruttovinstmarginal 54,49% 59,13% 41,52% 52,14% 68,14% 87,66% 86,26% 87,88% 84,96% 83,00%
Rörelsekapital/omsättning 39,14% 42,24% 67,85% 213,37% 5,09% 30,96% -7,20% -4,33% -5,03% -8,71%
Soliditet 69,95% 59,26% 67,37% 88,96% 67,01% 54,97% 32,59% 30,59% 26,14% 22,13%
Kassalikviditet 413,51% 237,67% 471,54% 851,52% 102,90% 286,25% 56,39% 64,04% 49,61% 44,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...