Visa allt om Prestep AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 535 3 419 3 830 7 051 5 326 4 633 3 627 3 512 4 289 4 617
Övrig omsättning - - - - - 223 37 232 87 -
Rörelseresultat (EBIT) 559 294 -135 1 510 1 072 1 147 582 274 230 413
Resultat efter finansnetto 559 294 -136 1 504 1 068 1 144 673 329 227 48
Årets resultat 747 164 1 814 780 889 264 175 148 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 63 63 63 63 1 17 256 251 129 272
Omsättningstillgångar 2 050 1 906 1 975 3 675 2 762 2 399 2 201 1 478 1 955 1 351
Tillgångar 2 113 1 969 2 038 3 738 2 763 2 416 2 457 1 729 2 084 1 623
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 046 449 285 1 173 1 109 1 329 1 305 1 041 866 718
Obeskattade reserver 0 409 331 474 88 104 186 240 160 149
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 648 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 067 1 111 774 2 091 1 565 984 967 448 1 059 757
Skulder och eget kapital 2 113 1 969 2 038 3 738 2 763 2 416 2 457 1 729 2 084 1 623
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 096 776 510 502 615 904
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 2 461 1 898 2 389 3 496 1 359 1 184 612 914 1 171 525
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 975 783 1 084 1 314 902 764 659 626 862 736
Utdelning till aktieägare 400 150 0 650 750 1 000 800 0 0 0
Omsättning 4 535 3 419 3 830 7 051 5 326 4 856 3 664 3 744 4 376 4 617
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 6 6 5 5 4 4 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 907 855 638 1 175 1 065 927 907 878 858 1 154
Personalkostnader per anställd (tkr) 689 668 576 802 676 552 443 522 540 593
Rörelseresultat, EBITDA 559 294 -135 1 511 1 088 1 178 618 319 282 459
Nettoomsättningförändring 32,64% -10,73% -45,68% 32,39% 14,96% 27,74% 3,27% -18,12% -7,10% -%
Du Pont-modellen 26,46% 14,93% -6,38% 40,40% 38,87% 47,52% 27,43% 19,03% 11,23% 3,02%
Vinstmarginal 12,33% 8,60% -3,39% 21,42% 20,17% 24,78% 18,58% 9,37% 5,46% 1,06%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,25% 95,40% 79,40% 87,16% 88,04% 83,97%
Rörelsekapital/omsättning 21,68% 23,25% 31,36% 22,46% 22,47% 30,54% 34,02% 29,33% 20,89% 12,87%
Soliditet 49,50% 39,01% 26,65% 40,73% 42,48% 58,18% 58,69% 70,20% 47,08% 50,85%
Kassalikviditet 192,13% 171,56% 255,17% 175,75% 176,49% 243,80% 227,61% 329,91% 184,61% 178,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...