Visa allt om Brain AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 147 7 079 7 060 7 605 7 122 4 878 4 559 4 771 4 179 6 168
Övrig omsättning 51 47 32 12 - 210 - 279 107 123
Rörelseresultat (EBIT) -220 -114 32 94 -257 131 97 -166 193 153
Resultat efter finansnetto -168 -71 43 62 -289 94 44 -248 152 92
Årets resultat -168 -71 43 62 -289 94 44 -248 152 92
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 651 774 1 231 1 949 2 297 1 262 985 1 143 1 078 880
Omsättningstillgångar 862 754 740 756 941 616 476 591 634 750
Tillgångar 1 513 1 528 1 971 2 706 3 238 1 879 1 461 1 734 1 712 1 630
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -103 64 135 92 30 215 139 95 343 190
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 591 577 675 1 008 1 642 1 116 806 1 116 897 832
Kortfristiga skulder 1 026 886 1 161 1 606 1 566 547 517 524 472 607
Skulder och eget kapital 1 513 1 528 1 971 2 706 3 238 1 879 1 461 1 734 1 712 1 630
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 6 72 79 246 170 227
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 949 2 818 2 696 2 781 2 688 1 767 1 601 1 731 1 554 1 768
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 954 879 824 798 767 562 528 627 543 656
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 198 7 126 7 092 7 617 7 122 5 088 4 559 5 050 4 286 6 291
Nyckeltal
Antal anställda 10 11 11 13 11 9 8 7 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 715 644 642 585 647 542 570 682 522 1 028
Personalkostnader per anställd (tkr) 393 339 321 280 328 277 281 372 287 443
Rörelseresultat, EBITDA 294 463 581 727 271 514 390 208 340 602
Nettoomsättningförändring 0,96% 0,27% -7,17% 6,78% 46,00% 7,00% -4,44% 14,17% -32,25% -%
Du Pont-modellen -7,93% -0,92% 6,70% 7,17% -4,85% 6,97% 6,64% -9,40% 11,33% 9,39%
Vinstmarginal -1,68% -0,20% 1,87% 2,55% -2,20% 2,69% 2,13% -3,42% 4,64% 2,48%
Bruttovinstmarginal 94,54% 93,12% 91,73% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2,29% -1,86% -5,96% -11,18% -8,78% 1,41% -0,90% 1,40% 3,88% 2,32%
Soliditet -6,81% 4,19% 6,85% 3,40% 0,93% 11,44% 9,51% 5,48% 20,04% 11,66%
Kassalikviditet 84,02% 85,10% 63,74% 47,07% 60,09% 112,61% 92,07% 112,79% 134,32% 123,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...