Visa allt om Vimmerby Camping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 5 937 6 071 5 507 4 025 4 206 3 695 3 471 3 506 2 703 2 684
Övrig omsättning 281 248 140 62 77 63 5 3 8 8
Rörelseresultat (EBIT) 775 1 070 1 045 98 826 698 694 556 440 418
Resultat efter finansnetto 616 887 832 -172 515 443 359 321 317 294
Årets resultat 419 562 415 39 291 239 183 150 166 155
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 145 5 287 5 451 5 408 5 641 5 624 5 783 5 511 2 269 2 102
Omsättningstillgångar 2 168 1 844 1 482 782 1 227 1 055 583 921 383 382
Tillgångar 7 313 7 131 6 933 6 190 6 868 6 679 6 367 6 432 2 651 2 484
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 686 2 267 1 905 1 490 1 451 1 167 928 745 595 428
Obeskattade reserver 912 837 675 411 639 512 409 310 199 115
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 763 2 963 3 163 3 500 3 727 3 930 4 053 4 147 1 015 1 190
Kortfristiga skulder 952 1 064 1 190 789 1 051 1 070 977 1 230 842 752
Skulder och eget kapital 7 313 7 131 6 933 6 190 6 868 6 679 6 367 6 432 2 651 2 484
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 207 134 79 178 95 51
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 955 802 1 000 506 362 405 435 323 264 232
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 328 264 307 167 157 154 139 168 122 104
Utdelning till aktieägare 1 250 0 200 0 0 7 0 0 0 0
Omsättning 6 218 6 319 5 647 4 087 4 283 3 758 3 476 3 509 2 711 2 692
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 979 2 024 1 836 2 013 2 103 1 848 1 736 1 753 1 352 1 342
Personalkostnader per anställd (tkr) 440 368 441 339 371 348 342 342 251 202
Rörelseresultat, EBITDA 1 106 1 364 1 379 410 1 139 976 958 722 635 595
Nettoomsättningförändring -2,21% 10,24% 36,82% -4,30% 13,83% 6,45% -1,00% 29,71% 0,71% -%
Du Pont-modellen 10,60% 15,00% 15,07% 1,60% 12,03% 10,45% 10,90% 8,66% 16,60% 16,83%
Vinstmarginal 13,05% 17,62% 18,98% 2,46% 19,64% 18,89% 19,99% 15,89% 16,28% 15,57%
Bruttovinstmarginal 77,48% 76,81% 76,05% 77,24% 73,32% 75,62% 79,98% 73,42% 77,73% 72,39%
Rörelsekapital/omsättning 20,48% 12,85% 5,30% -0,17% 4,18% -0,41% -11,35% -8,81% -16,98% -13,79%
Soliditet 46,46% 40,95% 34,65% 28,96% 27,98% 23,12% 19,20% 15,05% 27,85% 20,56%
Kassalikviditet 223,32% 167,67% 122,18% 95,82% 114,37% 95,79% 56,50% 72,03% 39,79% 45,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...