Visa allt om Optiker Göran Persson AB
Visa allt om Optiker Göran Persson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 13 512 12 808 13 030 11 722 11 103 12 496 10 381 10 640 11 344 10 854
Övrig omsättning 4 140 134 24 34 111 11 30 3 12
Rörelseresultat (EBIT) 1 939 1 372 1 363 1 416 867 443 608 431 161 86
Resultat efter finansnetto 1 884 690 1 324 1 419 870 434 618 427 166 91
Årets resultat 2 023 403 734 772 663 316 456 557 382 120
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 354 2 357 784 787 169 224 572 706 1 075 970
Omsättningstillgångar 3 023 2 626 4 843 2 590 2 699 2 249 1 669 1 315 1 558 1 879
Tillgångar 5 377 4 983 5 627 3 377 2 868 2 473 2 241 2 021 2 633 2 848
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 172 550 896 962 910 548 600 434 523 391
Obeskattade reserver 0 716 716 361 0 42 24 0 376 755
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 359 797 1 234 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 846 2 921 2 780 2 054 1 958 1 884 1 617 1 587 1 735 1 702
Skulder och eget kapital 5 377 4 983 5 627 3 377 2 868 2 473 2 241 2 021 2 633 2 848
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 190 306 432 400
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 2 903 3 021 2 805 2 548 2 862 3 278 2 305 2 288 2 316 2 177
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 1 268 1 139 1 167 1 086 1 230 1 315 1 072 1 054 1 100 1 083
Utdelning till aktieägare 0 0 350 800 650 300 450 80 350 250
Omsättning 13 516 12 948 13 164 11 746 11 137 12 607 10 392 10 670 11 347 10 866
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 7 7 8 12 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 689 1 601 1 861 1 675 1 388 1 041 1 298 1 330 1 418 1 357
Personalkostnader per anställd (tkr) 531 540 581 524 507 388 460 469 502 476
Rörelseresultat, EBITDA 1 942 1 375 1 366 1 423 923 749 715 564 495 489
Nettoomsättningförändring 5,50% -1,70% 11,16% 5,58% -11,15% 20,37% -2,43% -6,21% 4,51% -%
Du Pont-modellen 36,06% 27,53% 24,22% 42,08% 30,37% 17,91% 27,62% 21,43% 6,68% 3,16%
Vinstmarginal 14,35% 10,71% 10,46% 12,12% 7,84% 3,55% 5,96% 4,07% 1,55% 0,83%
Bruttovinstmarginal 62,91% 62,51% 60,03% 61,85% 63,17% 62,07% 61,03% 58,65% 60,78% 57,32%
Rörelsekapital/omsättning 1,31% -2,30% 15,83% 4,57% 6,67% 2,92% 0,50% -2,56% -1,56% 1,63%
Soliditet 40,39% 22,25% 25,85% 36,37% 31,73% 23,41% 27,56% 21,47% 30,15% 32,82%
Kassalikviditet 66,13% 54,60% 136,80% 69,96% 84,73% 58,76% 49,60% 31,25% 40,58% 58,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...