Visa allt om Optiker Göran Persson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 12 808 13 030 11 722 11 103 12 496 10 381 10 640 11 344 10 854 9 553
Övrig omsättning 140 134 24 34 111 11 30 3 12 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 372 1 363 1 416 867 443 608 431 161 86 309
Resultat efter finansnetto 690 1 324 1 419 870 434 618 427 166 91 305
Årets resultat 403 734 772 663 316 456 557 382 120 144
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 357 784 787 169 224 572 706 1 075 970 823
Omsättningstillgångar 2 626 4 843 2 590 2 699 2 249 1 669 1 315 1 558 1 879 1 834
Tillgångar 4 983 5 627 3 377 2 868 2 473 2 241 2 021 2 633 2 848 2 657
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 550 896 962 910 548 600 434 523 391 671
Obeskattade reserver 716 716 361 0 42 24 0 376 755 838
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 797 1 234 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 921 2 780 2 054 1 958 1 884 1 617 1 587 1 735 1 702 1 149
Skulder och eget kapital 4 983 5 627 3 377 2 868 2 473 2 241 2 021 2 633 2 848 2 657
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 190 306 432 400 380
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 3 021 2 805 2 548 2 862 3 278 2 305 2 288 2 316 2 177 1 761
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 139 1 167 1 086 1 230 1 315 1 072 1 054 1 100 1 083 932
Utdelning till aktieägare 0 350 800 650 300 450 80 350 250 400
Omsättning 12 948 13 164 11 746 11 137 12 607 10 392 10 670 11 347 10 866 9 553
Nyckeltal
Antal anställda 8 7 7 8 12 8 8 8 8 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 601 1 861 1 675 1 388 1 041 1 298 1 330 1 418 1 357 1 061
Personalkostnader per anställd (tkr) 540 581 524 507 388 460 469 502 476 351
Rörelseresultat, EBITDA 1 375 1 366 1 423 923 749 715 564 495 489 690
Nettoomsättningförändring -1,70% 11,16% 5,58% -11,15% 20,37% -2,43% -6,21% 4,51% 13,62% -%
Du Pont-modellen 27,53% 24,22% 42,08% 30,37% 17,91% 27,62% 21,43% 6,68% 3,16% 11,63%
Vinstmarginal 10,71% 10,46% 12,12% 7,84% 3,55% 5,96% 4,07% 1,55% 0,83% 3,23%
Bruttovinstmarginal 62,51% 60,03% 61,85% 63,17% 62,07% 61,03% 58,65% 60,78% 57,32% 56,74%
Rörelsekapital/omsättning -2,30% 15,83% 4,57% 6,67% 2,92% 0,50% -2,56% -1,56% 1,63% 7,17%
Soliditet 22,25% 25,85% 36,37% 31,73% 23,41% 27,56% 21,47% 30,15% 32,82% 47,96%
Kassalikviditet 54,60% 136,80% 69,96% 84,73% 58,76% 49,60% 31,25% 40,58% 58,87% 95,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...