Visa allt om Wheelsmart AB
Visa allt om Wheelsmart AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 217 9 338 9 377 12 668 15 002 15 711 15 521 6 928 7 715 11 388
Övrig omsättning - 94 - - - - - 112 747 106
Rörelseresultat (EBIT) 97 296 115 291 302 388 495 179 -121 85
Resultat efter finansnetto 97 305 121 289 301 388 496 138 -180 74
Årets resultat 129 176 26 158 164 213 275 132 -132 42
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 34 43 0 0 0 0 0 1 189 650
Omsättningstillgångar 1 821 1 634 2 010 2 056 1 862 1 500 2 324 2 043 2 600 1 650
Tillgångar 1 846 1 667 2 053 2 056 1 862 1 500 2 324 2 043 3 789 2 300
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 716 588 412 586 628 563 551 276 144 275
Obeskattade reserver 440 509 432 371 297 221 123 0 0 48
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 289 0
Kortfristiga skulder 689 570 1 209 1 099 936 715 1 651 1 767 3 357 1 977
Skulder och eget kapital 1 846 1 667 2 053 2 056 1 862 1 500 2 324 2 043 3 789 2 300
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 199 207 220 227 109 13 0 252
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 214 210 - 0 0 0 0 0 100 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 93 87 76 73 77 79 42 8 106 144
Utdelning till aktieägare 50 0 0 200 200 100 200 0 0 0
Omsättning 9 217 9 432 9 377 12 668 15 002 15 711 15 521 7 040 8 462 11 494
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 9 217 9 338 9 377 12 668 15 002 15 711 15 521 6 928 7 715 11 388
Personalkostnader per anställd (tkr) 306 297 275 280 297 305 151 21 188 396
Rörelseresultat, EBITDA 106 305 117 291 302 388 495 255 -16 137
Nettoomsättningförändring -1,30% -0,42% -25,98% -15,56% -4,51% 1,22% 124,03% -10,20% -32,25% -%
Du Pont-modellen 5,25% 18,30% 5,85% 14,15% 16,22% 25,87% 21,30% 8,81% -3,17% 3,74%
Vinstmarginal 1,05% 3,27% 1,28% 2,30% 2,01% 2,47% 3,19% 2,60% -1,56% 0,76%
Bruttovinstmarginal 7,83% 8,05% 7,99% 6,92% 6,65% 7,97% 7,31% 7,97% 0,06% 7,81%
Rörelsekapital/omsättning 12,28% 11,39% 8,54% 7,55% 6,17% 5,00% 4,34% 3,98% -9,81% -2,87%
Soliditet 57,38% 59,09% 36,48% 41,80% 45,48% 48,39% 27,61% 13,51% 3,80% 13,46%
Kassalikviditet 240,35% 258,42% 147,89% 167,61% 177,67% 180,56% 128,23% 108,09% 72,54% 49,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...