Visa allt om VVS & Kylteknik i Eskilstuna AB
Visa allt om VVS & Kylteknik i Eskilstuna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 596 2 922 2 883 2 490 2 728 2 651 2 358 2 452 2 947 2 404
Övrig omsättning - - - 58 - - - - 1 3
Rörelseresultat (EBIT) 20 510 736 440 517 221 228 151 348 307
Resultat efter finansnetto -5 512 775 455 504 233 260 121 373 313
Årets resultat -9 391 603 326 348 167 192 62 262 291
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 3 11 23 52 80 118
Omsättningstillgångar 801 2 438 2 446 1 817 1 682 1 690 1 649 1 731 1 777 1 705
Tillgångar 801 2 438 2 446 1 817 1 685 1 701 1 672 1 783 1 857 1 823
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 718 1 942 1 958 1 545 1 412 1 286 1 322 1 326 1 456 1 379
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 84 495 489 272 273 415 349 457 401 444
Skulder och eget kapital 801 2 438 2 446 1 817 1 685 1 701 1 672 1 783 1 857 1 823
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 714 669 739 674 663
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 408 912 732 670 677 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 212 390 337 311 304 314 300 343 295 271
Utdelning till aktieägare 0 489 406 190 193 222 204 196 192 185
Omsättning 1 596 2 922 2 883 2 548 2 728 2 651 2 358 2 452 2 948 2 407
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 798 1 461 1 442 1 245 1 364 1 326 1 179 1 226 1 474 1 202
Personalkostnader per anställd (tkr) 334 713 619 572 563 583 550 619 554 535
Rörelseresultat, EBITDA 20 510 736 443 525 233 256 195 409 409
Nettoomsättningförändring -45,38% 1,35% 15,78% -8,72% 2,90% 12,43% -3,83% -16,80% 22,59% -%
Du Pont-modellen 2,50% 21,00% 31,68% 25,04% 31,22% 13,76% 15,61% 9,81% 20,09% 17,17%
Vinstmarginal 1,25% 17,52% 26,88% 18,27% 19,28% 8,83% 11,07% 7,14% 12,66% 13,02%
Bruttovinstmarginal 61,53% 79,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 70,57% 74,43% 63,42% 74,58%
Rörelsekapital/omsättning 44,92% 66,50% 67,88% 62,05% 51,65% 48,10% 55,13% 51,96% 46,69% 52,45%
Soliditet 89,64% 79,66% 80,05% 85,03% 83,80% 75,60% 79,07% 74,37% 78,41% 75,64%
Kassalikviditet 953,57% 492,53% 500,20% 668,01% 616,12% 407,23% 472,49% 378,77% 443,14% 384,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...