Visa allt om GW Skogstjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 484 2 185 1 790 1 493 1 334 1 224 1 835 1 491 1 405 1 328
Övrig omsättning 7 20 6 - - - - - - 5
Rörelseresultat (EBIT) -17 75 62 -26 9 -96 49 -17 -73 -4
Resultat efter finansnetto -24 74 62 -26 9 -97 49 -17 -73 -5
Årets resultat 4 45 62 -26 9 -97 49 -17 -53 0
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 284 353 33 2 14 28 44 59 64 79
Omsättningstillgångar 343 378 281 157 217 111 364 256 281 421
Tillgångar 627 731 313 158 231 139 407 314 344 500
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 150 146 101 39 65 56 153 104 121 174
Obeskattade reserver 0 29 0 0 0 0 0 0 0 20
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 167 274 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 310 282 212 119 166 83 254 210 223 306
Skulder och eget kapital 627 731 313 158 231 139 407 314 344 500
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 411 550 441 467 432
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 580 635 392 266 230 0 114 236 232 228
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 257 262 181 138 137 174 314 66 256 259
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 491 2 205 1 796 1 493 1 334 1 224 1 835 1 491 1 405 1 333
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 1 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 242 1 093 1 790 1 493 1 334 612 918 497 468 443
Personalkostnader per anställd (tkr) 427 450 575 405 357 293 490 328 319 308
Rörelseresultat, EBITDA 52 93 66 -14 23 -80 64 -4 -56 11
Nettoomsättningförändring 13,68% 22,07% 19,89% 11,92% 8,99% -33,30% 23,07% 6,12% 5,80% -%
Du Pont-modellen -2,71% 10,26% 19,81% -16,46% 3,90% -69,06% 12,04% -5,41% -20,93% -0,40%
Vinstmarginal -0,68% 3,43% 3,46% -1,74% 0,67% -7,84% 2,67% -1,14% -5,12% -0,15%
Bruttovinstmarginal 50,12% 58,81% 47,43% 41,13% 43,25% 68,46% 78,37% 92,76% 90,46% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,33% 4,39% 3,85% 2,55% 3,82% 2,29% 5,99% 3,09% 4,13% 8,66%
Soliditet 23,92% 23,07% 32,27% 24,68% 28,14% 40,29% 37,59% 33,12% 35,17% 37,68%
Kassalikviditet 110,65% 134,04% 132,55% 131,93% 130,72% 133,73% 143,31% 121,90% 126,01% 137,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...