Visa allt om GW Skogstjänst Aktiebolag
Visa allt om GW Skogstjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 909 2 484 2 185 1 790 1 493 1 334 1 224 1 835 1 491 1 405
Övrig omsättning - 7 20 6 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 48 -17 75 62 -26 9 -96 49 -17 -73
Resultat efter finansnetto 43 -24 74 62 -26 9 -97 49 -17 -73
Årets resultat 1 4 45 62 -26 9 -97 49 -17 -53
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 262 284 353 33 2 14 28 44 59 64
Omsättningstillgångar 412 343 378 281 157 217 111 364 256 281
Tillgångar 674 627 731 313 158 231 139 407 314 344
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 151 150 146 101 39 65 56 153 104 121
Obeskattade reserver 40 0 29 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 136 167 274 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 346 310 282 212 119 166 83 254 210 223
Skulder och eget kapital 674 627 731 313 158 231 139 407 314 344
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 411 550 441 467
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 591 580 635 392 266 230 0 114 236 232
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 259 257 262 181 138 137 174 314 66 256
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 909 2 491 2 205 1 796 1 493 1 334 1 224 1 835 1 491 1 405
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 1 1 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 955 1 242 1 093 1 790 1 493 1 334 612 918 497 468
Personalkostnader per anställd (tkr) 429 427 450 575 405 357 293 490 328 319
Rörelseresultat, EBITDA 119 52 93 66 -14 23 -80 64 -4 -56
Nettoomsättningförändring -23,15% 13,68% 22,07% 19,89% 11,92% 8,99% -33,30% 23,07% 6,12% -%
Du Pont-modellen 7,12% -2,71% 10,26% 19,81% -16,46% 3,90% -69,06% 12,04% -5,41% -20,93%
Vinstmarginal 2,51% -0,68% 3,43% 3,46% -1,74% 0,67% -7,84% 2,67% -1,14% -5,12%
Bruttovinstmarginal 100,00% 50,12% 58,81% 47,43% 41,13% 43,25% 68,46% 78,37% 92,76% 90,46%
Rörelsekapital/omsättning 3,46% 1,33% 4,39% 3,85% 2,55% 3,82% 2,29% 5,99% 3,09% 4,13%
Soliditet 27,03% 23,92% 23,07% 32,27% 24,68% 28,14% 40,29% 37,59% 33,12% 35,17%
Kassalikviditet 119,08% 110,65% 134,04% 132,55% 131,93% 130,72% 133,73% 143,31% 121,90% 126,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...