Visa allt om Fotograf Peter Carlsson på Österlen AB
Visa allt om Fotograf Peter Carlsson på Österlen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 841 716 1 230 1 455 1 787 1 659 1 697 1 517 1 088 965
Övrig omsättning 2 3 7 13 65 54 101 - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) -50 -152 221 312 676 565 504 378 163 110
Resultat efter finansnetto -62 -159 219 308 674 561 505 378 155 109
Årets resultat 94 179 175 225 368 320 271 225 115 73
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 923 951 971 1 000 960 491 527 127 152 120
Omsättningstillgångar 661 1 020 1 446 1 477 1 256 1 599 1 092 1 596 1 015 771
Tillgångar 1 584 1 972 2 417 2 477 2 216 2 089 1 619 1 723 1 167 890
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 989 1 070 1 065 1 041 961 748 698 626 451 361
Obeskattade reserver 9 197 589 598 599 430 309 175 116 125
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 587 705 763 839 656 912 613 922 600 404
Skulder och eget kapital 1 584 1 972 2 417 2 477 2 216 2 089 1 619 1 723 1 167 890
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 427 416 397 384 385 340 307 243
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 373 353 0 0 0 14 1 2 0 1
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 149 143 166 163 157 154 152 143 126 97
Utdelning till aktieägare 200 175 175 150 145 155 270 200 50 25
Omsättning 843 719 1 237 1 468 1 852 1 713 1 798 1 517 1 090 965
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 841 716 1 230 1 455 1 787 1 659 1 697 1 517 1 088 965
Personalkostnader per anställd (tkr) 584 563 674 677 641 645 632 563 486 377
Rörelseresultat, EBITDA -34 -132 250 339 707 596 537 416 216 153
Nettoomsättningförändring 17,46% -41,79% -15,46% -18,58% 7,72% -2,24% 11,87% 39,43% 12,75% -%
Du Pont-modellen -3,09% -7,66% 9,18% 12,64% 30,55% 27,05% 31,81% 22,98% 14,05% 12,36%
Vinstmarginal -5,83% -21,09% 18,05% 21,51% 37,88% 34,06% 30,35% 26,10% 15,07% 11,40%
Bruttovinstmarginal 98,45% 94,41% 96,83% 97,53% 97,09% 96,20% 83,09% 87,08% 94,76% 82,90%
Rörelsekapital/omsättning 8,80% 43,99% 55,53% 43,85% 33,58% 41,41% 28,23% 44,43% 38,14% 38,03%
Soliditet 62,88% 62,05% 63,07% 59,82% 63,29% 50,98% 57,18% 43,64% 45,80% 50,67%
Kassalikviditet 112,61% 144,68% 189,52% 176,04% 191,46% 175,33% 178,14% 173,10% 169,17% 190,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...