Visa allt om Daabachs Skogstjänster AB
Visa allt om Daabachs Skogstjänster AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 6 728 6 569 7 111 7 745 7 121 5 576 4 974 4 717 4 969 3 124
Övrig omsättning 95 46 97 409 1 036 317 - 2 226 315
Rörelseresultat (EBIT) 1 010 370 1 454 999 1 593 1 035 497 500 782 162
Resultat efter finansnetto 920 261 1 313 777 1 414 923 426 338 595 73
Årets resultat 714 200 1 021 571 1 036 677 532 301 223 39
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 025 7 186 7 477 9 220 7 644 4 797 3 272 4 494 4 769 2 212
Omsättningstillgångar 2 367 1 825 2 194 1 462 1 753 1 990 1 764 898 1 113 627
Tillgångar 10 393 9 011 9 671 10 682 9 397 6 787 5 036 5 393 5 882 2 840
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 953 3 439 3 540 2 819 2 547 1 712 1 185 772 532 329
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 300 382 104
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 486 3 391 3 679 5 523 4 379 2 912 2 149 2 909 3 437 1 351
Kortfristiga skulder 2 953 2 182 2 453 2 340 2 470 2 164 1 703 1 411 1 532 1 056
Skulder och eget kapital 10 393 9 011 9 671 10 682 9 397 6 787 5 036 5 393 5 882 2 840
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 787 750 668 608 566
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 989 996 1 151 1 203 1 087 281 177 317 586 361
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 405 432 404 423 398 325 286 312 375 264
Utdelning till aktieägare 200 200 300 300 300 200 150 120 60 20
Omsättning 6 823 6 615 7 208 8 154 8 157 5 893 4 974 4 719 5 195 3 439
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 243 2 190 2 370 2 582 2 374 1 859 1 658 1 572 1 242 1 041
Personalkostnader per anställd (tkr) 470 485 523 552 500 477 407 431 393 404
Rörelseresultat, EBITDA 2 606 1 886 2 804 2 851 3 025 2 247 1 720 1 723 1 840 782
Nettoomsättningförändring 2,42% -7,62% -8,19% 8,76% 27,71% 12,10% 5,45% -5,07% 59,06% -%
Du Pont-modellen 9,73% 4,12% 15,12% 9,47% 17,18% 15,40% 9,93% 9,35% 13,40% 5,74%
Vinstmarginal 15,03% 5,65% 20,56% 13,07% 22,67% 18,74% 10,05% 10,68% 15,86% 5,22%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -8,71% -5,43% -3,64% -11,34% -10,07% -3,12% 1,23% -10,88% -8,43% -13,73%
Soliditet 38,04% 38,16% 36,60% 26,39% 27,10% 25,22% 23,53% 18,32% 13,72% 14,22%
Kassalikviditet 80,16% 83,64% 89,44% 62,48% 70,97% 91,96% 103,58% 63,64% 72,65% 59,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...