Visa allt om M. Lindgren Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 627 3 340 2 398 3 262 2 789 2 622 2 253 2 485 2 141 1 681
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -41 70 -42 108 -43 51 92 81 147 121
Resultat efter finansnetto -41 71 -42 107 -42 41 94 83 142 116
Årets resultat -26 45 -7 61 3 48 81 59 86 65
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 74 148 221 296 3 4 6 0
Omsättningstillgångar 651 993 769 742 599 659 740 911 853 645
Tillgångar 651 993 843 889 820 955 743 915 859 645
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 277 503 458 465 404 401 352 447 406 320
Obeskattade reserver 0 15 0 35 10 57 82 102 102 80
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 373 475 385 390 406 497 308 367 351 244
Skulder och eget kapital 651 993 843 889 820 955 743 915 859 645
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 120 186 0 345 400 360 360 380 360 361
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 766 821 786 607 490 435 405 471 333 280
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 308 365 294 338 322 311 269 290 212 197
Utdelning till aktieägare 0 200 0 0 0 0 0 80 19 0
Omsättning 2 627 3 340 2 398 3 262 2 789 2 622 2 253 2 485 2 141 1 681
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 876 1 113 799 816 930 874 751 828 714 841
Personalkostnader per anställd (tkr) 400 460 360 322 404 369 345 380 301 419
Rörelseresultat, EBITDA -41 144 32 182 32 126 93 82 148 122
Nettoomsättningförändring -21,35% 39,28% -26,49% 16,96% 6,37% 16,38% -9,34% 16,07% 27,36% -%
Du Pont-modellen -6,14% 7,15% -4,86% 12,26% -5,24% 5,45% 13,32% 9,73% 17,11% 18,91%
Vinstmarginal -1,52% 2,13% -1,71% 3,34% -1,54% 1,98% 4,39% 3,58% 6,87% 7,26%
Bruttovinstmarginal 49,83% 58,08% 57,13% 51,01% 51,20% 54,20% 57,12% 56,66% 55,44% 64,72%
Rörelsekapital/omsättning 10,58% 15,51% 16,01% 10,79% 6,92% 6,18% 19,17% 21,89% 23,45% 23,85%
Soliditet 42,55% 51,83% 54,33% 55,21% 50,17% 46,39% 55,32% 56,88% 55,81% 58,54%
Kassalikviditet 154,42% 209,05% 147,79% 164,62% 117,98% 132,60% 240,26% 248,23% 225,93% 207,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...