Visa allt om M. Lindgren Bygg AB
Visa allt om M. Lindgren Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 973 2 627 3 340 2 398 3 262 2 789 2 622 2 253 2 485 2 141
Övrig omsättning 14 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 41 -41 70 -42 108 -43 51 92 81 147
Resultat efter finansnetto 38 -41 71 -42 107 -42 41 94 83 142
Årets resultat 35 -26 45 -7 61 3 48 81 59 86
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 110 0 0 74 148 221 296 3 4 6
Omsättningstillgångar 786 651 993 769 742 599 659 740 911 853
Tillgångar 896 651 993 843 889 820 955 743 915 859
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 312 277 503 458 465 404 401 352 447 406
Obeskattade reserver 0 0 15 0 35 10 57 82 102 102
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 583 373 475 385 390 406 497 308 367 351
Skulder och eget kapital 896 651 993 843 889 820 955 743 915 859
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 120 186 0 345 400 360 360 380 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 916 766 821 786 607 490 435 405 471 333
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 329 308 365 294 338 322 311 269 290 212
Utdelning till aktieägare 0 0 200 0 0 0 0 0 80 19
Omsättning 2 987 2 627 3 340 2 398 3 262 2 789 2 622 2 253 2 485 2 141
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 991 876 1 113 799 816 930 874 751 828 714
Personalkostnader per anställd (tkr) 415 400 460 360 322 404 369 345 380 301
Rörelseresultat, EBITDA 68 -41 144 32 182 32 126 93 82 148
Nettoomsättningförändring 13,17% -21,35% 39,28% -26,49% 16,96% 6,37% 16,38% -9,34% 16,07% -%
Du Pont-modellen 4,69% -6,14% 7,15% -4,86% 12,26% -5,24% 5,45% 13,32% 9,73% 17,11%
Vinstmarginal 1,41% -1,52% 2,13% -1,71% 3,34% -1,54% 1,98% 4,39% 3,58% 6,87%
Bruttovinstmarginal 54,83% 49,83% 58,08% 57,13% 51,01% 51,20% 54,20% 57,12% 56,66% 55,44%
Rörelsekapital/omsättning 6,83% 10,58% 15,51% 16,01% 10,79% 6,92% 6,18% 19,17% 21,89% 23,45%
Soliditet 34,82% 42,55% 51,83% 54,33% 55,21% 50,17% 46,39% 55,32% 56,88% 55,81%
Kassalikviditet 134,82% 154,42% 209,05% 147,79% 164,62% 117,98% 132,60% 240,26% 248,23% 225,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...