Visa allt om Affärsconsult Sverige AB
Visa allt om Affärsconsult Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 345 4 653 5 198 5 679 4 091 8 152 4 509 3 923 3 440 3 771
Övrig omsättning 8 - 36 3 - 69 8 13 - 13
Rörelseresultat (EBIT) 736 335 666 439 551 791 502 501 330 253
Resultat efter finansnetto 737 338 672 448 570 795 504 530 351 254
Årets resultat 679 402 361 256 327 361 305 294 390 161
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 313 357 480 402 409 516 351 322 375 443
Omsättningstillgångar 2 257 2 076 2 239 2 572 2 326 3 092 2 249 1 679 1 391 1 717
Tillgångar 2 570 2 433 2 719 2 973 2 736 3 608 2 600 2 001 1 765 2 160
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 968 838 1 036 1 097 1 197 1 210 1 148 1 123 1 207 1 136
Obeskattade reserver 711 846 1 027 820 725 605 305 218 98 294
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 892 748 656 1 056 813 1 793 1 147 659 460 730
Skulder och eget kapital 2 570 2 433 2 719 2 973 2 736 3 608 2 600 2 001 1 765 2 160
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 944 921 486 1 068 693 669 642 625
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 350 - - - -
Löner till övriga anställda 1 744 1 723 816 798 579 679 475 318 419 433
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 831 725 629 852 715 1 303 709 549 418 393
Utdelning till aktieägare 548 400 600 423 356 340 300 280 378 319
Omsättning 6 353 4 653 5 234 5 682 4 091 8 221 4 517 3 936 3 440 3 784
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 586 1 163 1 300 1 420 1 023 2 038 1 127 1 308 1 147 1 257
Personalkostnader per anställd (tkr) 653 636 611 656 450 782 484 526 520 509
Rörelseresultat, EBITDA 857 458 765 560 673 855 617 634 465 372
Nettoomsättningförändring 36,36% -10,48% -8,47% 38,82% -49,82% 80,79% 14,94% 14,04% -8,78% -%
Du Pont-modellen 28,68% 13,89% 24,68% 15,04% 20,87% 22,03% 19,38% 26,44% 19,89% 11,85%
Vinstmarginal 11,62% 7,26% 12,91% 7,87% 13,96% 9,75% 11,18% 13,48% 10,20% 6,79%
Bruttovinstmarginal 66,78% 79,35% 74,28% 69,45% 74,19% 57,74% 72,65% 69,18% 72,94% 67,04%
Rörelsekapital/omsättning 21,51% 28,54% 30,45% 26,69% 36,98% 15,93% 24,44% 26,00% 27,06% 26,17%
Soliditet 59,24% 61,57% 67,56% 57,23% 63,28% 45,89% 52,80% 63,97% 72,38% 62,39%
Kassalikviditet 229,26% 257,62% 319,05% 227,46% 267,53% 165,59% 167,83% 242,64% 279,78% 213,84%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...