Visa allt om Br. Henrikssons Maskintjänst AB
Visa allt om Br. Henrikssons Maskintjänst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 741 4 907 4 321 3 893 5 260 4 411 3 457 3 079 3 269 2 878
Övrig omsättning 62 25 28 205 102 259 - 119 87 -
Rörelseresultat (EBIT) 573 361 -52 594 781 1 114 510 595 739 542
Resultat efter finansnetto 572 361 -60 548 688 1 067 459 540 649 452
Årets resultat 334 402 514 280 136 95 81 175 216 73
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 455 3 434 3 749 4 874 5 458 5 292 3 987 3 003 2 965 3 183
Omsättningstillgångar 1 587 2 213 1 574 1 096 1 152 2 013 754 591 743 575
Tillgångar 6 042 5 647 5 323 5 970 6 610 7 304 4 742 3 593 3 707 3 758
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 394 2 060 1 658 1 144 864 728 632 551 376 180
Obeskattade reserver 3 154 2 998 3 159 3 885 3 726 3 232 2 302 1 961 1 674 1 328
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 207 1 227 1 436 1 179 524 969 1 606
Kortfristiga skulder 494 589 506 734 793 1 909 629 557 688 644
Skulder och eget kapital 6 042 5 647 5 323 5 970 6 610 7 304 4 742 3 593 3 707 3 758
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 714 556 481 525 460
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 505 1 244 1 290 994 1 177 266 125 103 66 3
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 425 365 412 313 369 317 253 234 201 149
Utdelning till aktieägare 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Omsättning 5 803 4 932 4 349 4 098 5 362 4 670 3 457 3 198 3 356 2 878
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 435 1 227 1 080 973 1 315 1 470 1 729 1 540 1 635 1 439
Personalkostnader per anställd (tkr) 506 419 437 335 394 438 474 418 405 330
Rörelseresultat, EBITDA 1 387 1 034 1 234 1 267 1 353 1 500 1 043 997 1 133 990
Nettoomsättningförändring 17,00% 13,56% 10,99% -25,99% 19,25% 27,60% 12,28% -5,81% 13,59% -%
Du Pont-modellen 9,48% 6,39% -0,98% 9,95% 11,82% 15,25% 10,75% 16,59% 19,94% 14,42%
Vinstmarginal 9,98% 7,36% -1,20% 15,26% 14,85% 25,26% 14,75% 19,36% 22,61% 18,83%
Bruttovinstmarginal 66,40% 66,64% 77,41% 71,77% 61,56% 66,27% 68,47% 68,46% 65,56% 67,58%
Rörelsekapital/omsättning 19,04% 33,10% 24,72% 9,30% 6,83% 2,36% 3,62% 1,10% 1,68% -2,40%
Soliditet 80,34% 77,89% 77,44% 67,12% 54,62% 42,58% 49,11% 54,63% 42,66% 30,23%
Kassalikviditet 321,26% 375,72% 311,07% 149,32% 145,27% 105,45% 119,87% 106,10% 107,99% 89,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...