Visa allt om Håkan Franzéns Åkeri AB
Visa allt om Håkan Franzéns Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 995 5 876 4 756 4 807 4 091 4 112 4 392 4 291 4 169 3 377
Övrig omsättning - 10 - 102 165 10 - - 24 -
Rörelseresultat (EBIT) 802 635 145 530 263 -90 257 310 761 467
Resultat efter finansnetto 802 641 197 585 292 -86 260 369 782 459
Årets resultat 375 209 152 207 215 592 319 502 685 465
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 165 2 661 1 128 1 216 1 668 2 340 3 081 2 347 2 454 2 925
Omsättningstillgångar 3 197 3 466 3 931 3 786 2 853 2 015 1 714 2 234 2 243 1 204
Tillgångar 6 362 6 127 5 059 5 002 4 521 4 355 4 794 4 581 4 696 4 129
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 093 3 918 3 809 3 857 3 770 3 555 3 213 2 894 2 485 1 925
Obeskattade reserver 1 183 864 493 493 193 193 1 087 1 268 1 604 1 777
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 289 505 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 797 839 757 652 558 607 494 419 608 427
Skulder och eget kapital 6 362 6 127 5 059 5 002 4 521 4 355 4 794 4 581 4 696 4 129
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 280 420 414 410 350 271
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 425 1 239 1 005 878 525 531 442 423 401 296
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 509 477 356 323 301 382 363 300 235 159
Utdelning till aktieägare 200 200 100 200 120 0 250 0 93 125
Omsättning 5 995 5 886 4 756 4 909 4 256 4 122 4 392 4 291 4 193 3 377
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 998 1 959 2 378 2 404 2 046 2 056 2 196 2 146 1 390 1 689
Personalkostnader per anställd (tkr) 647 580 685 600 554 669 610 572 333 367
Rörelseresultat, EBITDA 1 260 1 065 493 1 084 860 651 1 098 935 1 402 1 074
Nettoomsättningförändring 2,03% 23,55% -1,06% 17,50% -0,51% -6,38% 2,35% 2,93% 23,45% -%
Du Pont-modellen 12,86% 10,85% 3,89% 11,70% 6,46% -1,97% 5,47% 8,06% 16,65% 11,41%
Vinstmarginal 13,64% 11,32% 4,14% 12,17% 7,14% -2,09% 5,97% 8,60% 18,76% 13,95%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 40,03% 44,71% 66,74% 65,20% 56,10% 34,24% 27,78% 42,30% 39,22% 23,01%
Soliditet 78,84% 74,95% 82,89% 84,37% 86,53% 84,90% 83,73% 83,10% 77,51% 77,61%
Kassalikviditet 397,87% 410,01% 514,93% 580,67% 510,39% 324,88% 339,88% 527,45% 364,14% 272,37%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...