Visa allt om Mivab Mark & Byggservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 736 5 687 4 554 3 850 1 645 1 460 1 513 1 505 1 332 1 542
Övrig omsättning - 4 - - - - - 18 - -
Rörelseresultat (EBIT) -281 2 009 1 205 1 416 464 519 290 169 121 13
Resultat efter finansnetto -282 2 006 1 197 1 410 456 511 283 153 105 -9
Årets resultat -15 1 220 610 781 316 311 205 108 23 34
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 635 589 669 519 629 744 888 695 591 668
Omsättningstillgångar 3 611 4 583 2 839 2 344 919 811 684 519 436 429
Tillgångar 4 246 5 172 3 508 2 863 1 547 1 555 1 572 1 214 1 027 1 097
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 308 2 698 1 766 1 447 866 850 839 634 526 504
Obeskattade reserver 1 239 1 507 1 074 664 322 306 223 223 223 151
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 53 106 164 222 137 117 181
Kortfristiga skulder 698 967 668 700 254 236 289 220 161 262
Skulder och eget kapital 4 246 5 172 3 508 2 863 1 547 1 555 1 572 1 214 1 027 1 097
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 120 440 480 490 400
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 720 720 588 396 287 60 55 60 0 50
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 524 226 203 136 105 57 156 175 173 147
Utdelning till aktieägare 365 375 290 290 200 300 300 0 0 0
Omsättning 3 736 5 691 4 554 3 850 1 645 1 460 1 513 1 523 1 332 1 542
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 868 2 844 2 277 1 925 823 730 757 753 666 771
Personalkostnader per anställd (tkr) 638 487 415 272 203 119 329 359 337 304
Rörelseresultat, EBITDA -144 2 135 1 334 1 526 579 663 322 251 207 102
Nettoomsättningförändring -34,31% 24,88% 18,29% 134,04% 12,67% -3,50% 0,53% 12,99% -13,62% -%
Du Pont-modellen -6,62% 38,84% 34,35% 49,46% 29,99% 33,38% 18,45% 14,33% 11,78% 1,19%
Vinstmarginal -7,52% 35,33% 26,46% 36,78% 28,21% 35,55% 19,17% 11,56% 9,08% 0,84%
Bruttovinstmarginal 44,49% 65,36% 80,72% 61,25% 90,94% 86,71% 88,63% 91,76% 90,47% 88,59%
Rörelsekapital/omsättning 77,97% 63,58% 47,67% 42,70% 40,43% 39,38% 26,11% 19,87% 20,65% 10,83%
Soliditet 77,12% 74,89% 74,22% 67,63% 71,32% 69,17% 63,83% 65,45% 66,85% 55,85%
Kassalikviditet 517,34% 473,94% 425,00% 334,86% 361,81% 343,64% 236,68% 235,91% 270,81% 163,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...