Visa allt om Onscreen AB
Visa allt om Onscreen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 151 11 149 13 029 14 192 3 953 2 146 6 058 3 062 749 246
Övrig omsättning 15 16 - - 106 118 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 632 4 429 2 843 3 296 1 270 -1 154 174 862 39 -415
Resultat efter finansnetto 622 2 413 2 835 3 250 1 220 -1 199 127 819 41 -450
Årets resultat 481 1 400 1 653 1 795 998 -1 199 127 819 41 -450
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 322 2 370 151 211 52 150 142 153 16 0
Omsättningstillgångar 3 896 6 183 5 535 5 618 1 604 130 1 245 2 274 502 372
Tillgångar 6 218 8 553 5 687 5 829 1 656 280 1 387 2 427 519 372
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 318 2 994 2 379 1 981 185 -813 432 1 165 346 305
Obeskattade reserver 2 136 2 136 1 525 813 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 75 148 155 893 760 701 910 1 212 129 41
Kortfristiga skulder 690 3 275 1 627 2 141 710 392 45 50 45 26
Skulder och eget kapital 6 218 8 553 5 687 5 829 1 656 280 1 387 2 427 519 372
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 378 336 336 187 20 18
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 159 277 337 476 264 284 0 0 0 50
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 132 142 166 173 227 220 131 85 14 26
Utdelning till aktieägare 323 0 785 700 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 166 11 165 13 029 14 192 4 059 2 264 6 058 3 062 749 246
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 1 1 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 151 11 149 6 515 7 096 1 977 1 073 6 058 3 062 - 246
Personalkostnader per anställd (tkr) 337 479 335 398 490 471 589 311 - 74
Rörelseresultat, EBITDA 680 4 484 2 902 3 347 1 292 -1 110 210 868 43 -415
Nettoomsättningförändring -53,80% -14,43% -8,19% 259,02% 84,20% -64,58% 97,84% 308,81% 204,47% -%
Du Pont-modellen 10,16% 28,40% 49,99% 56,54% 76,69% -412,14% 12,62% 35,72% 8,09% -111,56%
Vinstmarginal 12,27% 21,79% 21,82% 23,22% 32,13% -53,77% 2,89% 28,31% 5,61% -168,70%
Bruttovinstmarginal 44,79% 56,86% 33,13% 35,27% 67,04% 71,99% 32,87% 66,43% 86,52% -1,22%
Rörelsekapital/omsättning 62,24% 26,08% 29,99% 24,50% 22,62% -12,21% 19,81% 72,63% 61,01% 140,65%
Soliditet 80,16% 54,48% 62,75% 44,26% 11,17% -290,36% 31,15% 48,00% 66,67% 81,99%
Kassalikviditet 564,64% 188,79% 340,20% 244,84% 225,92% 33,16% 2 766,67% 732,00% 1 115,56% 1 430,77%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...