Visa allt om Original 1 Reklam AB
Visa allt om Original 1 Reklam AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 3 29 39 0 0 32 162 556 608 532
Övrig omsättning - 3 - 6 - - 26 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 31 21 1 -14 20 -24 -21 122 68
Resultat efter finansnetto 7 29 21 1 -12 22 -19 -8 127 68
Årets resultat 2 29 21 1 -12 16 38 -2 69 37
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 6 10 0 0 17 21 20
Omsättningstillgångar 168 207 186 146 195 215 604 429 548 414
Tillgångar 168 207 187 152 205 215 604 446 569 434
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 117 115 116 109 108 120 121 119 190 191
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 71 77 45
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 51 92 71 42 96 95 483 257 303 198
Skulder och eget kapital 168 207 187 152 205 215 604 446 569 434
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 66 245 260 265
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 22 77 76 73
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 69 70
Omsättning 3 32 39 6 0 32 188 556 608 532
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 162 556 608 532
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 88 322 336 338
Rörelseresultat, EBITDA 7 32 25 5 -10 20 -24 -9 133 77
Nettoomsättningförändring -89,66% -25,64% -% -% -100,00% -80,25% -70,86% -8,55% 14,29% -%
Du Pont-modellen 4,17% 14,98% 11,23% -% -% 10,23% -2,98% -1,79% 22,32% 15,90%
Vinstmarginal 233,33% 106,90% 53,85% -% -% 68,75% -11,11% -1,44% 20,89% 12,97%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 97,30% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3 900,00% 396,55% 294,87% -% -% 375,00% 74,69% 30,94% 40,30% 40,60%
Soliditet 69,64% 55,56% 62,03% 71,71% 52,68% 55,81% 20,03% 38,14% 43,14% 51,47%
Kassalikviditet 329,41% 225,00% 261,97% 347,62% 203,12% 226,32% 125,05% 166,93% 180,86% 209,09%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...