Visa allt om Motion & Träning i Göteborg AB
Visa allt om Motion & Träning i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 874 5 461 5 417 4 973 4 912 4 570 4 729 4 472 4 483 4 373
Övrig omsättning 21 36 36 36 36 36 36 36 38 13
Rörelseresultat (EBIT) 368 -234 33 -518 343 -17 203 93 162 -41
Resultat efter finansnetto 353 -252 527 -538 332 -23 182 60 97 -100
Årets resultat 53 -252 527 -366 115 18 96 43 91 -100
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 353 1 456 1 484 1 506 976 976 1 035 1 106 1 012 1 102
Omsättningstillgångar 1 130 1 026 836 725 827 455 617 359 432 533
Tillgångar 2 483 2 483 2 320 2 231 1 803 1 431 1 653 1 465 1 444 1 635
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 330 277 529 2 368 252 315 218 225 135
Obeskattade reserver 0 0 0 0 173 0 49 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 66 100 131 166 281 396 511
Kortfristiga skulder 2 153 2 205 1 791 2 163 1 162 1 047 1 124 965 822 990
Skulder och eget kapital 2 483 2 483 2 320 2 231 1 803 1 431 1 653 1 465 1 444 1 635
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 297 325 307 298 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 297 - - - -
Löner till övriga anställda 1 145 1 497 1 402 1 363 1 228 920 830 801 930 861
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 309 400 385 387 315 352 311 298 342 306
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 895 5 497 5 453 5 009 4 948 4 606 4 765 4 508 4 521 4 386
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 219 1 092 1 083 995 982 914 946 894 897 729
Personalkostnader per anställd (tkr) 382 392 361 351 313 321 298 290 326 231
Rörelseresultat, EBITDA 542 -61 206 -374 455 97 320 189 264 61
Nettoomsättningförändring -10,75% 0,81% 8,93% 1,24% 7,48% -3,36% 5,75% -0,25% 2,52% -%
Du Pont-modellen 14,86% -9,42% 23,49% -23,22% 19,02% -0,77% 12,28% 6,35% 11,22% -2,51%
Vinstmarginal 7,57% -4,28% 10,06% -10,42% 6,98% -0,24% 4,29% 2,08% 3,61% -0,94%
Bruttovinstmarginal 98,69% 99,21% 97,69% 97,20% 97,78% 96,74% 97,23% 96,20% 96,05% 94,85%
Rörelsekapital/omsättning -20,99% -21,59% -17,63% -28,92% -6,82% -12,95% -10,72% -13,55% -8,70% -10,45%
Soliditet 13,29% 11,16% 22,80% 0,09% 27,48% 17,61% 21,24% 14,88% 15,58% 8,26%
Kassalikviditet 52,25% 44,63% 46,12% 32,50% 68,24% 40,88% 52,40% 37,20% 52,55% 53,84%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...