Visa allt om GMS International AB
Visa allt om GMS International AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 11 252 10 822 12 066 14 440 11 899 8 701 10 528 9 005 8 126 12 343
Övrig omsättning 175 48 107 160 160 166 62 3 314 - -
Rörelseresultat (EBIT) 516 50 130 534 634 313 566 1 391 1 116 595
Resultat efter finansnetto 352 -497 -257 139 306 40 42 804 847 388
Årets resultat 341 -497 -57 85 254 165 23 455 453 269
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 128 8 309 8 580 8 765 8 909 8 890 9 446 8 656 3 390 202
Omsättningstillgångar 2 552 2 714 2 109 3 354 2 493 1 863 2 417 3 211 9 041 9 275
Tillgångar 10 680 11 023 10 689 12 118 11 401 10 754 11 862 11 867 12 432 9 477
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 223 1 882 2 379 2 436 2 351 2 097 1 932 1 909 1 454 1 001
Obeskattade reserver 0 0 0 200 200 200 400 487 325 124
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 041 5 276 5 642 5 878 6 149 6 306 6 451 6 588 2 660 0
Kortfristiga skulder 3 417 3 865 2 668 3 604 2 701 2 150 3 080 2 884 7 993 8 351
Skulder och eget kapital 10 680 11 023 10 689 12 118 11 401 10 754 11 862 11 867 12 432 9 477
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 355 360 345 278 324 54 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 1 966 1 799 2 097 1 527 1 301 893 847 55 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 883 1 079 589 603 539 377 385 33 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 427 10 870 12 173 14 600 12 059 8 867 10 590 12 319 8 126 12 343
Nyckeltal
Antal anställda 7 5 5 4 4 4 4 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 607 2 164 2 413 3 610 2 975 2 175 2 632 9 005 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 427 598 526 740 628 459 462 226 - -
Rörelseresultat, EBITDA 697 321 315 720 845 523 778 1 545 1 160 662
Nettoomsättningförändring 3,97% -10,31% -16,44% 21,35% 36,75% -17,35% 16,91% 10,82% -34,17% -%
Du Pont-modellen 5,25% 0,47% 1,36% 4,81% 5,63% 3,12% 4,92% 11,96% 9,05% 6,38%
Vinstmarginal 4,99% 0,48% 1,20% 4,04% 5,40% 3,86% 5,55% 15,76% 13,84% 4,90%
Bruttovinstmarginal 52,71% 56,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -7,69% -10,64% -4,63% -1,73% -1,75% -3,30% -6,30% 3,63% 12,90% 7,49%
Soliditet 20,81% 17,07% 22,26% 21,32% 21,91% 20,87% 18,72% 19,04% 13,58% 11,50%
Kassalikviditet 74,69% 70,22% 79,05% 93,06% 92,30% 86,65% 78,47% 111,34% 29,39% 33,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...