Visa allt om Kilberget Förvaltning AB
Visa allt om Kilberget Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 032 1 157 1 213 6 564 14 822 10 692 8 316 14 026 12 020 18 091
Övrig omsättning - 64 4 - 348 24 50 212 146 177
Rörelseresultat (EBIT) 160 260 186 46 236 33 -857 1 158 388 1 317
Resultat efter finansnetto 811 189 98 -48 121 -62 -961 1 553 322 1 286
Årets resultat 577 254 93 16 -26 -55 -489 1 048 171 640
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 757 2 669 2 562 2 593 2 804 3 153 3 406 3 607 3 695 760
Omsättningstillgångar 340 129 285 1 164 1 693 2 525 2 363 3 095 3 742 4 523
Tillgångar 3 096 2 799 2 847 3 758 4 497 5 678 5 768 6 702 7 437 5 283
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 857 880 626 734 1 076 1 503 1 068 1 732 684 813
Obeskattade reserver 164 238 375 399 472 549 556 1 027 752 680
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 353 1 353 1 392 1 433 1 513 1 633 1 713 1 793 1 880 126
Kortfristiga skulder 723 328 454 1 192 1 436 1 994 2 431 2 149 4 122 3 664
Skulder och eget kapital 3 096 2 799 2 847 3 758 4 497 5 678 5 768 6 702 7 437 5 283
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 49 396 401 627 385
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - 75 - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 2 380 4 776 3 499 3 512 3 882 3 267 4 426
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 6 870 1 726 1 363 1 549 1 729 1 654 2 004
Utdelning till aktieägare 0 600 0 200 0 400 0 700 0 300
Omsättning 1 032 1 221 1 217 6 564 15 170 10 716 8 366 14 238 12 166 18 268
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 7 12 12 14 16 14 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 938 1 235 891 594 877 859 952
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 486 549 416 395 393 399 361
Rörelseresultat, EBITDA 295 393 337 210 546 285 -599 1 408 573 1 460
Nettoomsättningförändring -10,80% -4,62% -81,52% -55,71% 38,63% 28,57% -40,71% 16,69% -33,56% -%
Du Pont-modellen 27,78% 9,29% 6,53% 1,22% 5,25% 0,60% -14,58% 25,20% 5,63% 24,99%
Vinstmarginal 83,33% 22,47% 15,33% 0,70% 1,59% 0,32% -10,11% 12,04% 3,49% 7,30%
Bruttovinstmarginal 100,00% 82,54% 84,91% 75,38% 67,04% 73,92% 58,24% 76,68% 54,51% 58,06%
Rörelsekapital/omsättning -37,11% -17,20% -13,93% -0,43% 1,73% 4,97% -0,82% 6,74% -3,16% 4,75%
Soliditet 31,81% 38,07% 32,26% 27,36% 31,66% 33,60% 25,46% 36,88% 16,48% 24,66%
Kassalikviditet 47,03% 39,33% 62,78% 92,62% 112,05% 124,02% 94,69% 141,97% 89,86% 115,58%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...