Visa allt om AGERUS System AB
Visa allt om AGERUS System AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Nettoomsättning 16 342 13 086 11 411 12 152 19 031 9 504 5 909 4 506 4 440 1 972
Övrig omsättning - 116 554 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 552 1 463 871 527 140 309 1 519 186 133 245
Resultat efter finansnetto 3 657 1 096 480 186 33 238 1 457 128 76 240
Årets resultat 98 102 253 25 12 111 1 068 41 27 216
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 761 12 777 10 351 11 321 1 781 2 493 3 223 2 890 2 486 1 700
Omsättningstillgångar 7 506 7 042 1 693 5 494 8 179 3 619 2 901 1 473 1 594 658
Tillgångar 21 267 19 820 12 044 16 815 9 960 6 111 6 124 4 363 4 080 2 358
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 771 2 673 2 571 2 318 2 293 2 281 2 170 2 191 2 150 2 123
Obeskattade reserver 1 963 263 418 293 153 153 83 83 38 13
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 678 7 862 4 474 2 772 600 975 401 441 0 0
Kortfristiga skulder 5 856 9 022 4 581 11 431 6 914 2 702 3 470 1 647 1 891 221
Skulder och eget kapital 21 267 19 820 12 044 16 815 9 960 6 111 6 124 4 363 4 080 2 358
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - 200 144 0 0 78 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 320 2 273 1 602 881 1 045 653 386 431 549 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 122 785 581 319 494 293 141 167 183 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 342 13 202 11 965 12 152 19 031 9 504 5 909 4 506 4 440 1 972
Nyckeltal
Antal anställda 13 8 4 3 5 2 1 1 1 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 257 1 636 2 853 4 051 3 806 4 752 5 909 4 506 4 440 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 344 384 551 491 399 554 542 617 704 -
Rörelseresultat, EBITDA 6 020 2 363 1 573 1 255 869 1 039 2 079 585 436 445
Nettoomsättningförändring 24,88% 14,68% -6,10% -36,15% 100,24% 60,84% 31,14% 1,49% 125,15% -%
Du Pont-modellen 21,41% 7,42% 7,24% 3,15% 1,43% 5,09% 25,23% 4,26% 3,33% 10,39%
Vinstmarginal 27,86% 11,23% 7,64% 4,35% 0,75% 3,27% 26,15% 4,13% 3,06% 12,42%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,25% 99,34% 70,70% 33,97% 43,75% 84,11% 95,61% 97,48% 98,33%
Rörelsekapital/omsättning 10,10% -15,13% -25,31% -48,86% 6,65% 9,65% -9,63% -3,86% -6,69% 22,16%
Soliditet 20,23% 14,52% 24,05% 15,07% 24,15% 39,17% 36,43% 51,59% 53,37% 90,43%
Kassalikviditet 128,18% 78,05% 36,96% 48,06% 118,30% 133,94% 83,60% 88,83% 84,29% 297,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...