Visa allt om Klövern Ett AB
Visa allt om Klövern Ett AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 133 252 133 264 138 346 139 854 136 699 137 038 140 230 140 562 70 567 41 734
Övrig omsättning - 6 301 - - - 67 - 2 824 - -
Rörelseresultat (EBIT) 69 493 75 394 71 509 60 085 64 315 63 939 67 439 74 207 33 382 11 036
Resultat efter finansnetto 102 182 84 053 71 203 -13 715 26 602 54 919 36 737 66 046 -39 423 11 117
Årets resultat 22 771 19 694 24 876 4 936 15 105 41 429 19 979 47 929 -43 235 11 117
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 303 802 1 343 488 1 369 904 1 371 116 1 806 876 1 565 959 1 587 517 1 632 575 1 457 621 426 071
Omsättningstillgångar 231 738 220 471 125 570 46 340 110 122 383 040 596 639 384 965 422 287 496 249
Tillgångar 1 535 540 1 563 959 1 495 474 1 417 456 1 916 998 1 948 999 2 184 156 2 017 540 1 879 908 922 320
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 993 30 222 40 528 95 652 90 716 77 354 49 564 24 349 12 238 10 670
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 57 914 49 305 48 044 47 296 50 335 39 515 33 465 14 839 10 651 0
Långfristiga skulder 1 341 506 1 376 466 701 385 1 208 136 1 718 261 1 753 810 2 042 525 1 829 916 1 698 320 751 890
Kortfristiga skulder 103 127 107 966 705 517 66 372 57 686 78 320 58 602 148 436 158 699 159 760
Skulder och eget kapital 1 535 540 1 563 959 1 495 474 1 417 456 1 916 998 1 948 999 2 184 156 2 017 540 1 879 908 922 320
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 25 000 20 000 30 000 80 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 133 252 139 565 138 346 139 854 136 699 137 105 140 230 143 386 70 567 41 734
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 83 068 89 482 71 509 60 085 64 315 63 939 67 439 85 005 38 329 13 377
Nettoomsättningförändring -0,01% -3,67% -1,08% 2,31% -0,25% -2,28% -0,24% 99,19% 69,09% -%
Du Pont-modellen 6,67% 5,64% 5,79% 4,18% 3,60% 5,01% 3,42% 5,26% -0,69% 2,98%
Vinstmarginal 76,89% 66,21% 62,60% 42,35% 50,43% 71,30% 53,22% 75,47% -18,35% 65,90%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,78% 52,21% 54,96%
Rörelsekapital/omsättning 96,52% 84,42% -419,20% -14,32% 38,36% 222,36% 383,68% 168,27% 373,53% 806,27%
Soliditet 2,15% 1,93% 2,71% 6,75% 4,73% 3,97% 2,27% 1,21% 0,65% 1,16%
Kassalikviditet 224,71% 204,20% 17,80% 69,82% 190,90% 489,07% 1 018,12% 259,35% 266,09% 310,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...